Postępowanie odrębne

Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania[1]. Zostały uregulowane w tytule VII księgi pierwszej wspomnianego kodeksu. Ów tytuł składa się z kolei z szesnastu działów, które są poświęcone konkretnym postępowaniom odrębnym. Jednakże istnieje osiemnaście postępowań odrębnych, a to ze względu na fakt, iż prawie wszystkie wspomniane działy (z wyjątkiem trzech) podzielone zostały na rozdziały, które szczegółowiej regulują kwestię postępowań odrębnych. Wyróżnić zatem należy takie postępowania odrębne:

Przypisy edytuj

  1. Joanna Studzińska, Paweł Cioch: Postępowanie cywilne. Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 468. ISBN 978-83-255-9915-7.
  2. Studzińska i Cioch 2017 ↓, s. 494.

Bibliografia edytuj