Powłoka Bourne’a

język programowania

Powłoka Bourne’a lub shpowłoka dla systemów Unix. Stworzona została w laboratoriach AT&T przez Stephena Bourne’a przez rozbudowanie prostego interpretera poleceń o nazwie shell. Jej pierwsza wersja pojawiła się w 1977 roku wraz z wydaniem systemu Unix Version 7, dla którego była powłoką domyślną – zastąpiła pierwszą powłokę dla systemu Unix napisaną przez Kena Thompsona. W roku 1990 jej głównym opiekunem został Chet Ramey.

Jednym z ograniczeń powłoki sh jest brak możliwości operowania na liczbach całkowitych bez tworzenia nowego procesu.

Plikiem wykonywalnym powłoki na większości systemów Unix jest /bin/sh. Obecnie jest to podstawowa powłoka w każdym systemie typu Unix.

Skrót sh oznacza również język skryptowy używany przez tę powłokę. Przykład kodu w tym języku:

 #!/bin/sh
 # przyklad
 echo Hello World!
 echo Dzisiaj jest:
 date
 echo -n "wszystko OK?: "
 read odp
 if [ "$odp" != "n" ]
  then echo to fajnie
  else echo szkoda
 fi

Wynikiem tego programu jest:

Hello World!
Dzisiaj jest:
10-10-2006
wszystko OK?: t
to fajnie

Program uruchamia się podając jego nazwę i ścieżkę dostępu /tmp/przyklady/skrypt.
Jeśli pominie się pierwszą linię kodu #!/bin/sh, która informuje jaka powłoka go powinna wykonać, wówczas trzeba dopisać rodzaj powłoki ręcznie sh /tmp/przyklady/skrypt

Zobacz teżEdytuj