Otwórz menu główne

Powiat żywiecki (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat żywiecki - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa był Żywiec. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 11,1237 mil kw. (640,06 km²), a ludność 87 766 osób. Powiat liczył 71 osad, zorganizowanych w 72 gminy katastralne.

Na terenie powiatu działały 3 sądy powiatowe - w Żywcu, Milówce i Ślemieniu.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Nowa Reforma”, s. 3, Nr 151 z 2 kwietnia 1907. 

BibliografiaEdytuj

  • "Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879", Lwów 1879