Powiat Esztergom

Powiat Esztergom – jeden z siedmiu powiatów komitatu Komárom-Esztergom na Węgrzech. Siedzibą władz jest miasto Ostrzyhom (Esztergom).

Esztergom

Miejscowości powiatu OstrzyhomEdytuj