Powiat brzeskolitewski (I Rzeczpospolita)

powiat w województwie brzeskolitewskim (I Rzeczpospolita)

Powiat brzeskolitewski (brześciański) – jednostka terytorialna województwa brzeskolitewskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1566 roku i Rzeczypospolitej Obojga Narodów z centrum w Brześciu Litewskim.

Powiat brzeskolitewski na tle Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej

Utworzony w 1513 roku, wchodził w skład województwa podlaskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W obrębie powiatu brzeskolitewskiego istniały starostwa: kamienieckie i ziołowskie oraz inne królewszczyzny.

Linki zewnętrzne edytuj

Bibliografia edytuj

  • Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005., s. 321.
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.Tom V: Kutowa Wola — Malczyce. — Warszawa, 1884, s. 341.