Powiat doliński (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat doliński – dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa była Dolina. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 25,1765 mil kw. (1448,66 km²), a ludność 71 588 osób. Powiat liczył 92 osady, zorganizowane w 74 gminy katastralne.

Na terenie powiatu działały 3 sądy powiatowe - w Dolinie, Bolechowie i Rożniatowie.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879, Lwów 1879