Powiat grodzieński (I Rzeczpospolita)

powiat w województwie grodzieńskim (I Rzeczpospolita)

Powiat grodzieński – jednostka terytorialna województwa trockiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1413 roku i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Powiat grodzieński na tle Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej
Chorągiew pospolitego ruszenia powiatu grodzieńskiego z 1619 roku
Chorągiew pospolitego ruszenia powiatu grodzieńskiego z 1619 roku

Głównym miastem powiatu było Grodno i w nim odbywały się sejmiki szlacheckie z prawem wyboru 2 posłów na sejm i 2 deputatów do Trybunału.

Charakterystyczną cechą powiatu grodzieńskiego była przewaga własności królewskiej nad własnością szlachecką przy nikłym udziale własności duchownej. W obrębie powiatu grodzieńskiego istniały starostwa: filipowskie, przewalskie, przeroślskie, wasilkowskie i drobniejsze królewszczyzny.

Zgodnie z reformą administracyjno-terytorialną z lat 1565–1566 do powiatu została przyłączona część powiatu mereckiego z Berżnikami, Wiejsiejami i Lejpunami. Pod koniec XVI w. włość Mostowska i Rażankowska zostały włączone do powiatu lidzkiego. W 1588 roku gdy wydzielano z królewszczyzn litewskich dobra stołowe, utworzono ekonomię grodzieńską. W 1793 roku powiat grodzieński zmieniono w województwo grodzieńskie w skład którego weszły powiat grodzieński i merecki.

Od zachodu powiat graniczył z Podlasiem wzdłuż rzek Netty, Brzozówki i Czarnej. Obecnie częściowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Białorusi.

Bibliografia edytuj

  • Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 1: Абаленскі – Кадэнцыя. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005, s. 505–506.
  • Jan Jakubowski, Powiat Grodzieński w XVI wieku, w: Prace Komisji Atlasu historycznego Polski, z. III, Kraków 1935, s. 99–109.
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.Tom V: Kutowa Wola – Malczyce. – Warszawa, 1884, s. 339.

Linki zewnętrzne edytuj