Powiat kowieński (I Rzeczpospolita)

powiat w województwie trockim (I Rzeczpospolita)

Powiat kowieński – jednostka terytorialna województwa trockiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1413 roku i Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze stolicą w Kownie.

Powiat kowieński na tle Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej

W obrębie powiatu kowieńskiego istniały starostwa: birsztańskie[1], preńskie, wiłkowyskie, dorsuńskie, wisztynieckie i inne królewszczyzny.

BibliografiaEdytuj

  • Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005, s. 140.
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.Tom V: Kutowa Wola — Malczyce. — Warszawa, 1884, s. 338-339.

PrzypisyEdytuj

  1. Aleksander Wejnert, O starostwach w Polsce do końca XVIII wieku z dołączeniem wykazu ich miejscowości, Warszawa 1877, s. 108