Powiat nadwórniański (Galicja)

Powiat nadwórniański – dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867–1918.

Siedzibą c.k. starostwa była Nadwórna. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 19,5025 mil kw. (1122,17 km²), a ludność 56 294 osoby. Powiat liczył 41 osad, zorganizowanych w 38 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 2 sądy powiatowe - w Nadwórnej i Delatynie.

Starostowie powiatu edytuj

Komisarze rządowi edytuj

Adjunkci sądowi edytuj

  • Zaleski (w Delatynie, m.in. w 1911[3])

Przypisy edytuj

  1. Wiadomości urzędowe od 12 do 18 czerwca. „Przegląd Sądowy i Administracyjny”. Nr 25, s. 206, 20 czerwca 1877. 
  2. Część nieurzędowa. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 185 z 15 sierpnia 1917. 
  3. Strasznyn czyn obłąkanej. „Kurjer Stanisławowski”. 3126, s. 3, 5 lutego 1911.

Bibliografia edytuj

  • Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879, Lwów 1879