Powiat rzeszowski (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat rzeszowski – dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 18671918.

HistoriaEdytuj

Siedzibą c.k. starostwa był Rzeszów. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 13,3853 mil kw. (770,19 km²), a ludność 117 721 osób. Powiat liczył 121 osad, zorganizowanych w 109 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 4 sądy powiatowe – miejski delegowany w Rzeszowie, w Głogowie, Strzyżowie i Tyczynie.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

Komisarze powiatowiEdytuj

Rada powiatowaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Kronika. „Kurjer Lwowski”. Dodatek do nr 82, s. 2, 22 marca 1886. 
 2. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1887. Lwów: 1887, s. 31.
 3. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów: 1888, s. 31.
 4. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1889. Lwów: 1889, s. 31.
 5. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1890. Lwów: 1890, s. 31.
 6. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1891. Lwów: 1891, s. 31.
 7. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1892. Lwów: 1892, s. 31.
 8. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1893. Lwów: 1893, s. 31.
 9. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894. Lwów: 1894, s. 31.
 10. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1895. Lwów: 1895, s. 31.
 11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1896. Lwów: 1896, s. 31.
 12. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1897. Lwów: 1897, s. 31.
 13. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1898. Lwów: 1898, s. 30.
 14. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1899. Lwów: 1899, s. 33.
 15. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1900. Lwów: 1900, s. 40.
 16. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1901. Lwów: 1901, s. 40.
 17. Kronika. „Głos Rzeszowski”. Nr 1, s. 3, 5 stycznia 1902. 
 18. Kronika. Starosta w Rzeszowie. „Głos Rzeszowski”. Nr 52, s. 2, 28 grudnia 1901. 
 19. Kronika. „Głos Rzeszowski”. Nr 2, s. 3, 12 stycznia 1902. 
 20. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1902. Lwów: 1902, s. 40.
 21. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1903. Lwów: 1903, s. 40.
 22. Kronika. Przeniesienia. „Głos Rzeszowski”, s. 5, Nr 18 z 28 kwietnia 1912. 
 23. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1914. Wiedeń: 1914, s. 957.
 24. Z Rady Miejskiej. Wojna. „Głos Rzeszowski”. Nr 25, s. 2, 2 sierpnia 1914. 
 25. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1915. Wiedeń: 1915, s. 962.
 26. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1916. Wiedeń: 1916, s. 914.
 27. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1917. Wiedeń: 1917, s. 947.
 28. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1918. Wiedeń: 1918, s. 1002.
 29. Kronika. „Głos Rzeszowski”. Nr 8, s. 3, 13 lutego 1916. 
 30. Kronika. Mleczarnia. „Głos Rzeszowski”. Nr 31, s. 3, 23 lipca 1916. 
 31. Kronika. Wiadomości osobiste. „Głos Rzeszowski”. Nr 28, s. 4, 15 lipca 1917. 
 32. Kronika. Poświęcenie mostu w Siedliskach. „Głos Rzeszowski”. Nr 36, s. 3, 27 sierpnia 1916. 
 33. Kronika. „Głos Rzeszowski”. Nr 44, s. 2, 22 października 1916. 
 34. Kronika. Wiadomości osobiste. „Głos Rzeszowski”. Nr 44, s. 3, 4 listopada 1917. 
 35. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1885. Lwów: drukarnia Wł. Łozińskiego, 1885, s. 31.
 36. Część urzędowa. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 92 z 22 kwietnia 1917. 

BibliografiaEdytuj

 • "Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879", Lwów 1879