Powiat rzeszowski (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat rzeszowski - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa był Rzeszów. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 13,3853 mil kw. (770,19 km²), a ludność 117 721 osób. Powiat liczył 121 osad, zorganizowanych w 109 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 4 sądy powiatowe - miejski delegowany w Rzeszowie, w Głogowie, Strzyżowie i Tyczynie.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

Komisarze powiatowiEdytuj

Rada powiatowaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Kronika. Ślub. „Gazeta Lwowska”, s. 4, nr 178 z 7 sierpnia 1897. 
  2. Kronika. Z towarzystwa rozwoju i upiększania miasta. „Głos Rzeszowski”. 22, s. 3, 1 czerwca 1902. 
  3. Kronika. Przeniesienia. „Głos Rzeszowski”, s. 5, Nr 18 z 28 kwietnia 1912. 
  4. Kronika. „Głos Rzeszowski”, s. 3, Nr 8 z 13 lutego 1916. 
  5. Kronika. „Głos Rzeszowski”, s. 2, Nr 44 z 22 października 1916. 
  6. Kronika. Wiadomości osobiste. „Głos Rzeszowski”, s. 3, Nr 44 z 4 listopada 1917. 
  7. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1885. Lwów: drukarnia Wł. Łozińskiego, 1885, s. 31.
  8. Część urzędowa. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 92 z 22 kwietnia 1917. 

BibliografiaEdytuj

  • "Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879", Lwów 1879