Powiat słonimski (I Rzeczpospolita)

powiat w województwie nowogródzkim istniejący w okresie I Rzeczypospolitej

Powiat słonimski – jednostka terytorialna województwa nowogródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze stolicą w Słonimiu. Powstał w wyniku reformy lat 1565–1566.

Powiat słonimski na tle Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej
Chorągiew pospolitego ruszenia powiatu słonimskiego

W obrębie powiatu słonimkskiego istniały starostwa: sokołowskie i zdzitowskie oraz inne królewszczyzny.

BibliografiaEdytuj

  • Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005, s. 586.
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.Tom V: Kutowa Wola — Malczyce. — Warszawa, 1884, s. 340.