Powiat samborski (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat samborski - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa był Sambor. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 9,3165 mil kw. (536,07 km²), a ludność 75 402 osoby. Powiat liczył 82 osady, zorganizowane w 80 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 2 sądy powiatowe - miejsko-delegowany w Samborze, i w Łące.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

Komisarze powiatowiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Irena Homola: Kieszkowski Henryk. W: Polski Słownik Biograficzny. T. XII. Wydawnictwo Ossolineum 1966–1967, s. 436–437.
  2. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1903. Lwów, 1903, s. 41.
  3. Część urzędowa. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 92 z 22 kwietnia 1917. 

BibliografiaEdytuj

  • "Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879", Lwów 1879