Powiat staszowski

powiat w województwie świętokrzyskim

Powiat staszowski – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Staszów.

Powiat staszowski
powiat
ilustracja
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Polska

Województwo

 świętokrzyskie

TERC

2612

Siedziba

Staszów

Starosta

Józef Żółciak

Powierzchnia

924,8 km²

Populacja (31.12.2021)
• liczba ludności


70 928[1]

• gęstość

77,6 os./km²

Urbanizacja

34,65%

Tablice rejestracyjne

TSZ

Adres urzędu:
ul. Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
Szczegółowy podział administracyjny
Plan powiatu staszowskiego
Liczba gmin miejsko-wiejskich

5

Liczba gmin wiejskich

3

Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
Strona internetowa
Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat istniał także w latach 18091844 oraz 19541975.

Według danych z 31 grudnia 2019 roku[2] powiat zamieszkiwało 71 776 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwały 71 574 osoby[3].

Podział administracyjny edytuj

W skład powiatu wchodzą:

Powiat staszowski graniczy z czterema powiatami województwa świętokrzyskiego: buskim, kieleckim, opatowskim i sandomierskim, z dwoma powiatami województwa podkarpackiego: tarnobrzeskim i mieleckim oraz z jednym powiatem województwa małopolskiego: dąbrowskim.

Gminy edytuj

Liczba ludności i powierzchnia gmin wg stanu na 31 grudnia 2010 r. w przełożeniu na stan administracyjny z 1 stycznia 2019[4]

Gmina Ludność Powierzchnia
  Staszów
(w tym miasto)
26 077
(15 108)
227,52 km²
(26,88 km²)
  Połaniec
(w tym miasto)
11 848
(8 227)
75,01 km²
(17,41 km²)
  Osiek
(w tym miasto)
7 904
(2 001)
129,30 km²
(17,43 km²)
  Szydłów
(w tym miasto)
4 800
(1106)
107,90 km²
(16,21 km²)
  Oleśnica
(w tym miasto)
3 891
(1 853)
53,38 km²
(10,0439 km²)
  Bogoria
(w tym miasto)
7 923
(1 076)
122,89 km²
(5,5396 km²)
  Rytwiany 6 240 124,66 km²
  Łubnice 4 382 84,14 km²
Razem 73 125 924,80 km²

Historia edytuj

Powiat staszowski istniał już w I połowie XIX wieku, w latach 18091844.

W czasach powojennych został reaktywowany dnia 1 października 1954 roku w województwie kieleckim, jako jeden z pierwszych powiatów utworzonych tuż po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin (29 września 1954) jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat staszowski złożyły się 1 miasto i 20 gromad, które wyłączono z trzech powiatów w województwie kieleckim (w praktyce gromady te należały do tych powiatów przez zaledwie dwa dni)[5]:

1 stycznia 1956 do powiatu staszowskiego przyłączono gromady[6]:

31 grudnia 1961 do powiatu staszowskiego przyłączono ze zniesionego powiatu chmielnickiego gromady: Grabki (równocześnie zniesioną), Korzenno, Potok i Szydłów[7].

1 stycznia 1969 do powiatu staszowskiego przyłączono Z powiatu buskiego gromadę Tuczępy[8].

Po zniesieniu gromad i reaktywacji gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku powiat staszowski podzielono na 1 miasto i 9 gmin[9][10]:

Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu staszowskiego zostało włączono głównie do nowo utworzonego województwa tarnobrzeskiego, oprócz gmin Raków, Szydłów i Tuczępy, które pozostały w województwie kieleckim (mocno zmniejszonym)[14]. Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku przywrócono w województwie świętokrzyskim powiat staszowski o kształcie przybliżonym do granic z 1975 roku; gminę Raków przyłączono do powiatu kieleckiego, gminę Oleśnica do staszowskiego, natomiast gminy Tuczępy i Łubnice zmieniły przynależność powiatową (w latach 1973–1975 gmina Łubnice należała do powiatu buskiego, a gmina Tuczępy do staszowskiego; od 1999 odwrotnie)[15].

Demografia edytuj

Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2010[16]):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób % osób % osób %
Ogółem 72 765 100 36 912 50,73 35 853 49,27
Miasto 25 336 34,82 12 964 17,82 12 372 17,00
Wieś 47 429 65,18 23 948 32,91 23 481 32,27
 • Piramida wieku mieszkańców powiatu staszowskiego w 2014 roku[17].


 

Rzeźba terenu edytuj

W części środkowej powiatu znajdują się tereny równinne poprzecinane formami krasowymi (lejki, doliny, parowy, werteby, niewysokie garby). Wysokości bezwzględne wahają się od 156,8 m w okolicach Osieka do 385 w Paśmie Wygiełzowskim.

Powiat znajduje się w obrębie jednej geologicznej jednostki strukturalnej – Zapadliska Podkarpackiego.

Świat roślinny i zwierzęcy edytuj

Powiat staszowski leży w Krainie Małopolskiej na Wyżynie Środkowomałopolskiej w Niecce Połanieckiej.

Flora edytuj

Lesistość terenu wynosi ok. 32%. Sosna zwyczajna stanowi ok. 72% drzewostanu, tworzy czystogatunkowe lasy iglaste lub lasy mieszane. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy stanowią 13% drzewostanu, tworząc na żyznych glebach samodzielne stanowiska, na mniej żyznych lasy mieszane. Gatunki mniej liczne: jodła pospolita, cis pospolity, olsza czarna, brzoza, buk zwyczajny, wiąz, grab, topola, osika, świerk, jesion, modrzew, klon, lipa drobnolistna.

Na terenie powiatu znajduje się wiele typów siedliskowych lasów: bór świeży i mieszany, las świeży i mieszany (także wilgotny), las łęgowy, bór i las mieszany bagienny, ols jesionowy, las wyżynny (także mieszany), buczyny storczykowe i niżowe. Ponadto łozowiska, łąki owsicowe, trzęślicowe, zbiorowiska pastwiskowe oraz na obszarach północno-zachodnich step kwietny (oman wąskolistny, czosnek siatkowaty, tojad mołdawski, ciemiężyca zielona, groszek wschodniokarpacki). Na południu i południowym wschodzie dominuje krajobraz dolinny w postaci terasów zalewowych.

W lasach lub na łąkach można znaleźć stanowiska roślin: pierwiosnek wyniosły, zawilec gajowy, zawilec żółty, zawilec wielkokwiatowy, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, śnieżyczka przebiśnieg, sasanka, żarnowiec, pełnik europejski.

Fauna edytuj

Tereny powiatu zamieszkuje ok. 30 gatunków ryb, ponad 150 gatunków ptaków i ponad 50 gatunków ssaków. W kompleksach leśnych z niewielkimi zbiornikami wodnymi panują dogodne warunki dla ich rozwoju.

Przedstawiciele fauny: sarna, dzik, bocian czarny, bocian biały, jarząbek, cietrzew, żmija zygzakowata, zaskroniec, gniewosz, jaszczurka zwinka, kumak nizinny, traszka, rzekotka drzewna.

Obszary chronione edytuj

Zabytki edytuj

 
Zamek w Szydłowie

Stolica powiatu stanowi dobrą bazę wypadową do zwiedzania okolicznych miejscowości, kielecczyzny i Wyżyny Sandomierskiej. Oprócz zabytków Staszowa na terenie ziemi staszowskiej warto zobaczyć:

Przypisy edytuj

 1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny [online], demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-06-11].
 2. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
 3. GUS, Tabl. II. Ludność, ruch naturalny oraz migracje ludności według powiatów w pierwszym półroczu 2020 R., 30 czerwca 2020.
 4. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r.. GUS, 2011-08-10, s. 146. ISSN 1505-5507.
 5. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 235
 6. Dz.U. 1955 nr 44 poz. 288
 7. Dz.U. 1961 nr 49 poz. 263
 8. Dz.U. 1968 nr 48 poz. 340
 9. Polska – Zarys encyklopedyczny. PWN, 1974.
 10. Wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego dla potrzeb statystycznych, stan w dniu 1 I 1974. GUS, 1974.
 11. Obszary, z których 1 stycznia 1973 roku utworzono gminę Raków przeniesiono tego samego dnia z powiatu opatowskiego do powiatu staszowskiego – Dz.U. z 1972 r. nr 50, poz. 324
 12. Tuczępy przeniesiono z powiatu buskiego do powiatu staszowskiego 1 stycznia 1969 – Dz.U. z 1968 r. nr 48, poz. 340
 13. Gmina Wiśniowa została zniesiona 1 września 1977 roku przez połączenie z dotychczasową gminą Staszów w nową gminę StaszówDz.U. z 1977 r. nr 27, poz. 116
 14. Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 92
 15. Dz.U. z 1998 r. nr 103, poz. 652
 16. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2010 r.. GUS, 2011-06-10, s. 44. ISSN 1734-6118.
 17. Powiat staszowski w liczbach [online], Polska w liczbach [dostęp 2016-01-21], liczba ludności w oparciu o dane GUS.

Linki zewnętrzne edytuj