Powiat tłumacki (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat tłumacki - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa był Tłumacz. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 9,0764 mil kw. (522,26 km²), a ludność 74 483 osoby. Powiat liczył 60 osad, zorganizowanych w 52 gminy katastralne.

Na terenie powiatu działały 2 sądy powiatowe - w Tłumaczu i Tyśmienicy.

W II RP istniał powiat tłumacki.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Wiadomości urzędowe. Przeniesienia. „Urzędnik w Połączeniu z Prawnikiem”, s. 120, Nr 15 z 10 sierpnia 1887. 
  2. Kronika. Honorowe obywatelstwo. „Kurier Lwowski”. Nr 1031, s. 2, 25 czerwca 1905. 
  3. a b Dzieje Gimnazyum do r. 1918. W: Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Tłumaczu za rok szkolny 1917/18. Tłumacz: 1918, s. 3.
  4. Korenspondencja. „Kurjer Stanisławowski”. Nr 1204, s. 1, 4 października 1908. 
  5. Krwawe zajścia w Ladzkiem. „Kurjer Lwowski”, 62 (3 marca 1906), s. 1.

BibliografiaEdytuj

  • "Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879", Lwów 1879