Otwórz menu główne

Powiat tarnowski (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat tarnowski - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa był Tarnów. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 7,9931 mil kw. (459,92 km²), a ludność 70 950 osób. Powiat liczył 116 osad, zorganizowanych w 104 gminy katastralne.

Na terenie powiatu działały 2 sądy powiatowe - w Tarnowie i Tuchowie.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Nowa Reforma”, s. 3, Nr 151 z 2 kwietnia 1907. 
  2. Norbert Lippóczy. Zapomniane tarnowiana. „Rocznik Tarnowski”, s. 157, 1990. 
  3. Odznaczenia „Czerwonego Krzyża”. „Nowa Reforma”, s. 3, Nr 161 z 6 kwietnia 1917. 
  4. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1870. Lwów, 1870, s. 73-74.
  5. Szematyzm na rok 1895. Lwów: 1895, s. 35.

BibliografiaEdytuj

  • "Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879", Lwów 1879