Powiat włoszczowski

powiat w województwie świętokrzyskim

Powiat włoszczowski – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Włoszczowa.

Powiat włoszczowski
powiat
ilustracja
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Polska

Województwo

 świętokrzyskie

TERC

2613

Siedziba

Włoszczowa

Starosta

Dariusz Czechowski

Powierzchnia

907,86 km²

Populacja (31.06.2021)
• liczba ludności


44 525[1]

• gęstość

49,04 os./km²

Urbanizacja

22,93%

Tablice rejestracyjne

TLW

Adres urzędu:
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
Szczegółowy podział administracyjny
Plan powiatu włoszczowskiego
Liczba gmin miejsko-wiejskich

1

Liczba gmin wiejskich

5

Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
Strona internetowa
Biuletyn Informacji Publicznej

W skład powiatu wchodzą:

Powiat włoszczowski graniczy z trzema powiatami województwa świętokrzyskiego: koneckim, kieleckim i jędrzejowskim, z dwoma powiatami województwa śląskiego: zawierciańskim i częstochowskim oraz z jednym powiatem województwa łódzkiego: radomszczańskim.

Według danych z 31 grudnia 2019 roku[2] powiat zamieszkiwało 45 059 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwały 44 933 osoby[3].


Gminy edytuj

Liczba ludności i powierzchnia gmin wg stanu na październik 2018[4][5]

Gmina Ludność Powierzchnia
  Włoszczowa
(w tym miasto)
19 658
(10 096)
254,61 km²
(30,30 km²)
  Krasocin 10 752 192,79 km²
  Kluczewsko 5 300 136,87 km²
  Secemin 4 891 162,60 km²
  Moskorzew 2 814 72,89 km²
  Radków 2 487 88,10 km²
Razem 45 901 907,86 km²

Transport edytuj

Drogowy edytuj

Przez obszar powiatu włoszczowskiego przebiega jedna droga krajowa oraz cztery drogi wojewódzkie:

Droga krajowa 78 krzyżuje się poza granicami powiatu z drogą wojewódzką 742 (w Nagłowicach) i drogą wojewódzką 795 (w Szczekocinach).

Drogi wojewódzkie 786, 785 i 742 krzyżują się ze sobą na obszarze miasta Włoszczowa

Drogi wojewódzkie 786 i 795 krzyżują się ze sobą w Seceminie

Kolejowy edytuj

Przez obszar powiatu włoszczowskiego przebiegają następujące linie kolejowe:

Stacje kolejowe:

Przystanki kolejowe:

 
Perony stacji Włoszczowa Północ (2018); linia kolejowa nr 4 (CMK).
 
Peron stacji kolejowej Włoszczowa (2018); linia kolejowa nr 61.

Demografia edytuj

Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2010[6]):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób % osób % osób %
Ogółem 46 462 100 23 411 50,39 23 051 49,61
Miasto 10 657 22,94 5567 11,98 5090 10,96
Wieś 35 805 77,06 17 844 38,41 17 961 38,66
  • Piramida wieku mieszkańców powiatu włoszczowskiego w 2014 roku[7].


 

Charakterystyka geograficzna edytuj

 
Powiat na mapach regionalizacji fizycznogeograficznej Polski
 
Czarna Włoszczowska w miejscowości Pilczyca

Powiat włoszczowski położony jest, według Jerzego Kondrackiego, w obrębie Megaregionu Pozaalpejska Europa Środkowa, prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji Wyżyna Małopolska, makroregionu Wyżyna Przedborska, w obrębie mezoregionów: Niecki Włoszczowskiej (większość powiatu), Płaskowyżu Jędrzejowskiego (południowo-wschodnie części gmin Radków i Moskorzew), Pasma Przedborsko-Małogoskiego (pas ciągnący się przez gminy Kluczewsko i Krasocin) i mezoregionu Wzgórza Łopuszańskie (północno-wschodni kraniec gminy Krasocin). Wśród utworów geologicznych występujących na powierzchni dominują utwory Czwartorzędu w postaci glin morenowych i piasków akumulacji lodowcowej (morena denna). Utwory starsze występują m.in. na terenie Pasma Przedborsko - Małogoskiego (Jura) i w niektórych miejscach Niecki Włoszczowskiej (skały kredowe tworzące urodzajne rędziny). Pod osadami czwartorzędu dominują utwory Mezozoiczne (kampan pod większością Niecki Włoszczowskiej, pod częścią północno-wschodnią powiatu występują utwory okresów mastrycht, kreda niższa od kampanu nierozdzielna, turon i cenoman).

Flora i fauna edytuj

Na terenie Powiatu znajdują się duże obszary leśne, bogate w faunę i florę. Obszary prawnie chronione to m.in.:

rezerwaty przyrody:

oraz pomniki przyrody i użytki ekologiczne:

Historia edytuj

Powiat został stworzony przez władzę rosyjską w 1867 roku jako fragment guberni kieleckiej. Obszar nie zmieniał się do roku 1975, obejmował obszar obecnego powiatu oraz gminy: Koniecpol, Szczekociny, Lelów i Irządze. Po likwidacji w ramach reformy z 1975 roku został on ponownie odtworzony w obecnym kształcie w roku 1999.

Ważniejsze zabytki edytuj

Dwory, zespoły dworskie i pałace edytuj

 
Ruiny zboru kalwińskiego w Łapczynej Woli

Kościoły edytuj

 
Kościół w Moskorzewie

Kaplice edytuj

Zabytki techniki i przemysłu edytuj

Zbory i ruiny zborów edytuj

Inne zabytki edytuj

Przypisy edytuj

  1. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2021,6,30.html
  2. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
  3. GUS, TABL. II. LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY ORAZ MIGRACJE LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R., 30 czerwca 2020.
  4. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2019-05-03].
  5. Włoszczowa w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2019-05-03] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  6. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2010 r.. GUS, 2011-06-10, s. 44. ISSN 1734-6118.
  7. Powiat włoszczowski w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2016-01-21] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.

Linki zewnętrzne edytuj