Powiat wiłkomierski (I Rzeczpospolita)

powiat w województwie wileńskim (I Rzeczpospolita)

Powiat wiłkomierski – jednostka terytorialna województwa wileńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1413 roku i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nazwa powiatu występuje w popisie wojsk w 1528 roku.

Powiat wiłkomierski na tle Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej

W obrębie powiatu wiłkomierskiego istniały starostwa: bolnickie, kopiskie, onikszciańskie, subockie, pieniańskie, uszpolskie oraz inne królewszczyzny.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005, s. 440.
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.Tom V: Kutowa Wola — Malczyce. — Warszawa, 1884, s. 338.