Powiat złoczowski (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat złoczowski – dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 18671918.

Siedzibą c.k. starostwa był Złoczów. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 7,3733 mil kw. (424,26 km²), a ludność 107 267 osób. Powiat liczył 144 osady, zorganizowane w 135 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 3 sądy powiatowe – miejski delegowany sąd w Złoczowie, w Olesku i Zborowie.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Osobiste. Zmiany w starostwach. „Kurjer Lwowski”. 191, s. 5, 26 kwietnia 1912.
  2. Część nieurzędowa. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 185 z 15 sierpnia 1917. 

BibliografiaEdytuj

  • „Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879”, Lwów 1879