Powierzchnia stożkowa

Przykładowa powierzchnia stożkowa

Powierzchnia stożkowapowierzchnia powstała przez połączenie prostymi (tzw. tworzące) zadanego punktu w przestrzeni (tzw. wierzchołek) z każdym punktem na pewnej zadanej krzywej, zwanej kierującą.

Powierzchnia stożkowa, której kierującą jest okrąg, w kartezjańskim układzie współrzędnych powstaje poprzez obrót prostej, leżącej na płaszczyźnie Oxz, wokół osi Oz. Dla prostej, zadanej równaniem ta powierzchnia stożkowa jest opisana równaniem

Poprzez przecięcie płaszczyzną powierzchni stożkowej, której kierującą jest okrąg, otrzymuje się krzywe stożkowe.

Zobacz teżEdytuj