Powierzchnia wielościenna

Powierzchnia wielościennabrzeg wielościanu, czyli powierzchnia utworzona z wielokątów o rozłącznych wnętrzach i każdym boku wspólnym dla dwóch wielokątów.

Powierzchnia wielościenna wraz z obejmowanymi przez siebie punktami przestrzeni to wielościan.