Powstanie '44 (ang. Rising '44. The Battle for Warsaw) – publikacja autorstwa Normana Daviesa - brytyjskiego historyka, traktująca o powstaniu warszawskim.

Powstanie '44
Rising '44. The Battle for Warsaw
Autor

Norman Davies

Tematyka

historia

Typ utworu

monografia

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Wielka Brytania

Język

angielski

Data wydania

2003

Wydawca

Macmillan Publishers

Pierwsze wydanie polskie
Data wydania polskiego

2004

Wydawca

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Przekład

Elżbieta Tabakowska

poprzednia
Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego
następna
Europa między wschodem a zachodem
Autor książki Norman Davies

Książka napisana jest w żywym i emocjonalnym stylu. Główna faza zbierania danych zaczęła się w 2000 r. przy udziale kilkunastu współpracowników, wtedy też autor zaczął pisać książkę[1].

Po raz pierwszy książka została wydana w Wielkiej Brytanii w 2003 r. (w twardej okładce; poprawiona wersja w 2004 r. w miękkiej okładce) przez wydawnictwo Macmillan Publishers, w Polsce w 2004 roku przez wydawnictwo Znak, a w USA przez Viking Penguin. Ponadto została przetłumaczona i wydana w językach narodowych w: Brazylii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech (2004, wyd. Droemer), Norwegii, Szwecji i we Włoszech (2004, wyd. Mondadori)[2].

W 2004 nominowana do nagród literackich w dziedzinie historii lub polityki: Duff Cooper Prize, George Orwell Memorial Prize[3] oraz Hessell-Tiltman Prize.

O całym procesie wydawania angielskiego i polskiego wydania Powstania '44 opublikowano oddzielną książkę: Norman Davies & Co., 2005: Jak powstało Powstanie '44. Wyd. Znak, Kraków.

Krytyka edytuj

Kontrowersje budzi fakt, że autor użył angielskich form polskich imion, miejsc, a nawet pseudonimów powstańców, by przybliżyć anglojęzycznemu czytelnikowi realia Powstania. Z kolei Jan Ciechanowski skrytykował pracę Rising '44. The Battle for Warsaw. Polski historyk napisał: Powstanie Warszawskie stało się w rękach Daviesa jego własną "igraszką" i tworem jego nad wyraz wybujałej imaginacji, wielkiego tupetu i ogromnej fantazji. Tymczasem jego wiedza o Powstaniu Warszawskim jest w istocie ograniczona[4]. Zarzucił książce błędy rzeczowe, interpretacyjne (liczba różnego rodzaju błędów w pracy Daviesa jest zbyt duża, aby uważać jego historię Powstania za w pełni wiarygodną).

Przypisy edytuj

  1. Davies i in. Jak powstało Powstanie '44, s. 10, 14, 44
  2. Davies i in. Jak powstało Powstanie '44, s. 65, 125-129, 132-134
  3. Davies i in. Jak powstało Powstanie '44, s. 130
  4. Jan Ciechanowski, Zmarnowana szansa (Uwagi i refleksje nad polskim wydaniem książki Normana Daviesa "Powstanie Warszawskie", "Zeszyty Historyczne” z. 149/2004, s. 100-117 [1]

Bibliografia edytuj

  • Davies Norman, Powstanie '44, KrakZnak, 2004.
  • Norman Davies & Co., 2005: Jak powstało Powstanie '44. Wyd. Znak, Kraków. ISBN 83-240-0581-1