Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

polski bank

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (skrót: PKO Bank Polski S.A., PKO BP S.A.[6][8]) – największy bank uniwersalny w Polsce, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Ilustracja
Ilustracja
Siedziba banku – Centrum Finansowe Puławska (2010)
Forma prawna

spółka akcyjna

Data założenia

7 lutego 1919 (jako Pocztowa Kasa Oszczędności)[1][2]
25 października 1948 (jako Powszechna Kasa Oszczędności)[3][4]

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Siedziba

Warszawa

Adres

ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Nr KRS

0000026438

Prezes

Dariusz Szwed

Rodzaj banku

bank uniwersalny

Zatrudnienie

ponad 29 tys. osób[5]

Kapitał własny

1250 mln zł[6]

Zysk netto

2,645 mld zł (2020)[7]

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

ISIN

PLPKO0000016

Symbol akcji

PKO

Strona internetowa
Budynek Powszechnej Kasy Oszczędności w Warszawie (1948)
Rotunda PKO w Warszawie (2016)
Gmach PKO w Krakowie (2012)
Budynek Oddziału PKO BP w Toruniu

W 2018 PKO BP zajął 845. pozycję w rankingu największych przedsiębiorstw na świecie Global 2000 magazynu „Forbes[9].

Historia edytuj

7 lutego 1919, dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, utworzona została Pocztowa Kasa Oszczędności. Jej pierwszym dyrektorem został mianowany 28 grudnia 1919 Hubert Linde. Po nim prezesami PKO byli Emil Schmidt i Henryk Gruber. Z czasem utworzono centralę banku w Warszawie z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 oraz pierwsze oddziały lokalne: w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Pierwszym celem PKO stało się wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast marki polskiej (jako pochodnej marki niemieckiej). Od 1920 bank posiadał osobowość prawną, jako instytucja państwowa. Pracownicy Kasy byli zrzeszeni w Zrzeszeniu Pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności, które miało swoje koła przy większych Oddziałach, np. w Warszawie, w Łodzi[10].

Podczas okupacji niemieckiej ziem polskich, w czasie II wojny światowej kasa funkcjonowała pod zarządem niemieckim. W 1945 działalność kasy została wznowiona.

Dekretem Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz.U. z 1948 r. nr 52, poz. 412) zlikwidowano dotychczasową Pocztową Kasę Oszczędności, a jednocześnie powołano do życia nowy bank państwowy – Powszechną Kasę Oszczędności[11]. Na podstawie powyższego dekretu Minister Skarbu w dniu 19 grudnia 1949 r. wydał dwa rozporządzenia związane z utworzeniem Powszechnej Kasy Oszczędności: rozporządzenie w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności[12], oraz rozporządzenie w sprawie przekazania Powszechnej Kasie Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji[13][11].

1 stycznia 1950 agendy Pocztowej Kasy Oszczędności przejęła Powszechna Kasa Oszczędności[3], która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 1950 r. i z tym dniem na jej rzecz przekazane zostały aktywa i pasywa zlikwidowanej Pocztowej Kasy Oszczędności[11]. W 1974 ofertę PKO wzbogacono o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych (zwany popularnie ROR).

Ustawą z dnia 12 czerwca 1975 r. Prawo bankowe, z dniem 1 lipca 1975 r. Powszechna Kasa Oszczędności została włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego[11].

 
Reklama banku w Trzciance (2011)

1 listopada 1987 PKO stała się ponownie samodzielnym bankiem[3], zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. Wydzielenie z NBP powszechnych kas oszczędności i utworzenie banku państwowego nastąpiło na podstawie art. 63 i art. 95 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1982 r. nr 7, poz. 56) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie wydzielenia powszechnych kas oszczędności z Narodowego Banku Polskiego i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności – banku państwowego (Dz.U. z 1987 r. nr 29, poz. 159)[11].

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r.[14] dotychczasową Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy z siedzibą w Warszawie przekształcono 12 kwietnia 2000 w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna[15].

10 listopada 2004 bank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie[15].

Od 2019 sponsor tytularny piłkarskiej Ekstraklasy[16].

15 grudnia 2021 PKO BP zaplanowało wyłączenie swojej aplikacji mobilnej dla systemu Windows 10 Mobile. Jest to ostatni bank w Polsce, który kończy wsparcie dla tej platformy[17].

Działalność edytuj

 
Ekran aplikacji mobilnej banku (2014)

PKO Bank Polski jest bankiem uniwersalnym. Obsługuje zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. Według danych na 31.12.2015 bank posiadał 1238 oddziałów detalicznych, 11 regionalnych oddziałów detalicznych, 32 centra korporacyjne, 7 regionalnych oddziałów korporacyjnych, 8 biur bankowości prywatnej, 3196 bankomatów i 881 agencji. PKO Bank Polski prowadził 6,621 mln rachunków bieżących i obsługiwał 8,982 mln klientów. Bank zatrudniał ponad 25,9 tysiąca pracowników[18].

 
Samochód PKO BP przed siedzibą banku, Tomaszów Mazowiecki (2019)

PKO Bank Polski kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada w nim 29,43% akcji. Akcje posiadają ponadto inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, przy czym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej ING OFE) posiada 5,17% udziału w kapitale zakładowym, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 6,72%, a pozostali akcjonariusze – 58,68%. PKO Bank Polski jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie[19] na GPW (dane na 9 marca 2016)[20].

Grupa kapitałowa edytuj

PKO Bank Polski jest liderem grupy kapitałowej. W jej skład obok samego banku wchodzą spółki zależne, współzależne i stowarzyszone z bankiem. Działają one przede wszystkim w obszarze rynku finansowego, uzupełniając ofertę banku o takie produkty i usługi jak leasing, rozliczenia elektroniczne dokonywane za pomocą kart, faktoring czy fundusze inwestycyjne (TFI) i emerytalne (OFE)[21]. Innym ważnym sektorem gospodarki, w którym operują spółki należące do Grupy PKO BP, jest rynek nieruchomości.

Spółkami zależnymi bezpośrednio od PKO Banku Polskiego są[22]:

 • PKO Bank Hipoteczny SA (działalność bankowa, Warszawa)
 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Warszawa)
 • PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (zarządzanie funduszami emerytalnymi, Warszawa)
 • PKO Leasing SA (działalność leasingowa, Łódź)
 • PKO BP Finat Sp. z o.o. (działalność usługowa, w tym usługi agenta transferowego oraz outsourcing specjalistów IT, Warszawa)
 • PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (ubezpieczenia na życie, Warszawa)
 • PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe, Warszawa)
 • PKO Finance AB (usługi finansowe, Sollentuna, Szwecja)
 • Kredobank SA (działalność bankowa, Lwów, Ukraina)
 • Merkury – fiz an (lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu, Warszawa)
 • NEPTUN – fiz an (lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu, Warszawa)
 • PKO VC – fiz an (lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu, Warszawa)

Dane finansowe edytuj

Na podstawie materiału źródłowego[23]:

Zysk netto:

 • 2002 – 1,051 mld zł
 • 2003 – 1,228 mld zł
 • 2004 – 1,872 mld zł
 • 2005 – 1,676 mld zł
 • 2006 – 2,047 mld zł
 • 2007 – 2,720 mld zł
 • 2008 – 2,881 mld zł
 • 2009 – 2,432 mld zł
 • 2010 – 3,311 mld zł
 • 2011 – 3,807 mld zł
 • 2012 – 3,738 mld zł
 • 2013 – 3,234 mld zł
 • 2014 – 3,079 mld zł
 • 2015 – 2,571 mld zł
 • 2016 – 2,888 mld zł
 • 2017 – 3,104 mld zł
 • 2018 – 3,741 mld zł

Aktywa:

 • 2002 – 82,0 mld zł
 • 2003 – 84,4 mld zł
 • 2004 – 85,1 mld zł
 • 2005 – 90,3 mld zł
 • 2006 – 99,8 mld zł
 • 2007 – 105,3 mld zł
 • 2008 – 131,2 mld zł
 • 2009 – 153,7 mld zł
 • 2010 – 167,2 mld zł
 • 2011 – 190,7 mld zł
 • 2012 – 193,2 mld zł
 • 2013 – 196,3 mld zł
 • 2014 – 243,8 mld zł
 • 2015 – 262,4 mld zł
 • 2016 – 273,0 mld zł
 • 2017 – 296,9 mld zł
 • 2018 – 324,3 mld zł

Dyrektorzy i prezesi banku edytuj

Zarząd edytuj

Nagrody edytuj

Przypisy edytuj

 1. Dekret o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej (Dz.U. z 1919 r. nr 14, poz. 163).
 2. PKO Bank Polski – 100 lat śmiałych decyzji. media.pkobp.pl. [dostęp 2021-02-10].
 3. a b c Leksykon finansowo-bankowy. Władysław L. Jaworski (red.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 308. ISBN 83-208-0703-4.
 4. Dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz.U. z 1948 r. nr 52, poz. 412).
 5. O Banku, PKO Bank Polski [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 6. a b Statut: Powszechna Kasa Oszczędności bank Polski Spółka Akcyjna. [dostęp 2020-05-28] [zarchiwizowane z adresu 2021-01-10].
 7. Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za IV kwartał 2020 roku i 2020 rok, PKO Bank Polski [dostęp 2021-02-17] (pol.).
 8. Zapis ...S.A. jest właściwy nazwie własnej banku. Zgodnie z polską normą ortograficzną skrótowce należy zapisywać bez kropek oznaczających skrócenie wyrazu. Błąd ten może wynikać z błędnej analogii do skrótu Sp. z o.o., gdzie połączenie dwu sąsiadujących samogłosek musi zostać rozdzielone interpunkcyjnie dla ułatwienia odczytywania werbalnego. Poprawne dla polskiej ortografii nazwy skrócone powinny więc brzmieć: PKO Bank Polski SA (akronim) lub PKO BP SA (akronim rekurencyjny).
 9. PKO Bank Polski. Forbes. [dostęp 2015-04-22]. (ang.).
 10. „Łódź w Ilustracji”, 1938, nr 1. s. 2 (grupa uczestników uroczystości poświęcenia łódzkiego lokalu Zrzeszenia; 9 XII 1937).
 11. a b c d e Rozdział IV dane o emitencie – PKO BP.
 12. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności (Dz.U. z 1949 r. nr 63, poz. 507).
 13. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Powszechnej Kasie Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji (Dz.U. z 1949 r. nr 63, poz. 508).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna (Dz.U. z 2000 r. nr 5, poz. 55).
 15. a b PKO BP/Historia/Rys historyczny. PKO Bank Polski. [dostęp 2011-03-16].
 16. Ekstraklasa dalej sponsorowana przez PKO Bank Polski i markę Lotto, www.wirtualnemedia.pl, 28 lipca 2023 [dostęp 2023-10-15] (pol.).
 17. PKO BP w końcu wyłącza aplikację na Windows Phone. Konkurencja zdecydowała się na to już kilka lat temu, www.cashless.pl [dostęp 2021-11-04] (pol.).
 18. PKO BP/Relacje inwestorskie/Prezentacja wyników finansowych. [dostęp 2016-03-09].
 19. Patryk Hardziej, Album Karol Śliwka, Muzeum miasta Gdyni, 2019.
 20. Akcjonariat i dywidenda, Relacje inwestorskie, Grupa PKO Banku Polskiego, PKO Bank Polski. [dostęp 2016-03-09].
 21. PKO BP/O nas/Grupa PKO BP. [dostęp 2011-03-16].
 22. Skład grupy kapitałowej – PKO Bank Polski, www.pkobp.pl [dostęp 2023-01-13] (pol.).
 23. Wyniki finansowe – PKO Bank Polski, www.pkobp.pl [dostęp 2019-08-27].
 24. Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., forsal.pl, 15 grudnia 2022 [dostęp 2022-12-16] (pol.).
 25. Nagrody Forum Ekonomicznego. forum-ekonomiczne.pl. [dostęp 2022-06-18].
 26. PKO Bank Polski nagrodzony za wspieranie przedsiębiorców. alebank.pl, 7 lutego 2020. [dostęp 2020-02-07].

Linki zewnętrzne edytuj