Pozbawienie wolności (przestępstwo)

bezprawne przetrzymywanie osoby na ograniczonym obszarze bez uzasadnienia lub zgody

Pozbawienie wolnościprzestępstwo polegające na bezprawnym zamachu na swobodę pokrzywdzonego w opuszczeniu miejsca, w którym się aktualnie znajduje. Zachowanie sprawcy polega najczęściej na pozostawieniu ofiary w zamkniętym pomieszczeniu, skrępowaniu jej, czy też odebraniu środków umożliwiających przemieszczanie się takich jak kule czy wózek inwalidzki.

Pozbawienie wolności
KK z 1997
Ciężar gatunkowy

występek (jeden z typów kwalifikowanych jest zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia wolności od lat 5 do 25)

Przepis

art. 189 k.k.

Kara

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Strona podmiotowa

umyślna

Odpowiedzialność od 15. roku życia

tak

Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany

typ kwalifikowany dotyczy pozbawienia wolności na dłużej niż 7 dni lub połączonego ze szczególnym udręczeniem (zbrodnia), a także dotyczący osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny[1]

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Szczególne udręczenie zachodzi wtedy, gdy skutkiem, choćby nieumyślnym działania sprawcy jest wyrządzenie pokrzywdzonemu dodatkowych dolegliwości ponad samo pozbawienie wolności. Cierpienia pokrzywdzonego mające postać szczególnego udręczenia mogą wynikać ze znęcania się nad nim fizycznie lub psychicznie, ale także z okoliczności konkretnego przypadku np. świadomości pozostawienia małego dziecka bez opieki[2].

Pozbawienie wolności przez czas przekraczający 7 dni stanowi typ kwalifikowany niezależnie od tego, czy było połączone ze szczególnym udręczeniem.

Typ kwalifikowany zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Przypisy

edytuj
  1. Sejm 23 marca 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 773), która dodaje typ kwalifikowany dot. osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.
  2. Sejm 23 marca 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 773), która zaostrza odpowiedzialność za ten typ kwalifikowany.