Otwórz menu główne

Pozycja przypisana – pozycja w społeczeństwie nabywana niezależnie od woli danej osoby i bez możliwości dokonania przez nią wyboru innej pozycji.

Jest ona najczęściej determinowana przez status społeczny nabywany w momencie urodzenia się.