Próchnica iluwialna

Próchnica iluwialna – substancje humusowe przemieszczone z infiltrującymi roztworami do głębszych poziomów gleby.