Prędkość naddźwiękowa

prędkość wyższa niż prędkość dźwięku
Myśliwiec F/A-18 Hornet zbliżający się do prędkości dźwięku. Widoczny obłok Prandtla-Glauerta

Prędkość naddźwiękowa, prędkość supersoniczna – w aerodynamice prędkość obiektu lub przepływu, poruszającego się szybciej niż prędkość dźwięku w powietrzu (przy temp. +20 °C = 340 m/s). Prędkości ponad pięciokrotnie większe od prędkości dźwięku często nazywane są prędkościami hipersonicznymi.

Przy zbliżaniu się do prędkości dźwięku dochodzi do powstawania fal uderzeniowych i zjawisk związanych z tak zwaną barierą dźwięku i gromem dźwiękowym.

Zobacz teżEdytuj