Prędkość naddźwiękowa

prędkość wyższa niż prędkość dźwięku

Prędkość naddźwiękowa, prędkość supersoniczna – w aerodynamice prędkość obiektu lub przepływu, poruszającego się szybciej niż prędkość dźwięku w powietrzu (przy temp. +20 °C = 340 m/s). Prędkości ponad pięciokrotnie większe od prędkości dźwięku często nazywane są prędkościami hipersonicznymi.

Myśliwiec F/A-18 Hornet zbliżający się do prędkości dźwięku. Widoczny obłok Prandtla-Glauerta

Przy zbliżaniu się do prędkości dźwięku dochodzi do powstawania zjawisk związanych z tak zwaną barierą dźwięku, a po zbliżeniu się, osiągnięciu i przekroczeniu prędkości dźwięku fali uderzeniowej, a w jej wyniku gromu dźwiękowego.

Zobacz teżEdytuj