Prędkość transwersalna

Prędkość transwersalna – składowa prędkości ciała w układzie współrzędnych biegunowych w kierunku prostopadłym do kierunku radialnego.

Prędkość rakiety (niebieska) rozłożona na składową radialną (zielona) i transwersalną (czerwona) w układzie biegunowym względem obserwatora O

gdzie

r – odległość ciała od początku układu współrzędnych,
prędkość kątowa ciała,
wersor o kierunku prostopadłym do radialnego.

W astronomii prędkość transwersalna nazywana bywa prędkością tangencjalną (styczną). Nazwa ta może wprowadzać w błąd, ponieważ nie zawsze prędkość ta jest styczna do toru ruchu ciała.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • B. Jaworski i in. Kurs fizyki t.1, PWN, Warszawa 1971, str.94.
  • Andrzej Januszajtis Fizyka dla politechnik, PWN, Warszawa 1977, str. 89.