Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Status

związek pracodawców

Prezes zarządu

Rafał Dutkiewicz

Nr KRS

0000047928

Data rejestracji

2001

brak współrzędnych
Strona internetowa

Stowarzyszenie Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce. Organizacja reprezentuje 19 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85% to przedsiębiorstwa prywatne[1].

Założenia i celeEdytuj

Pracodawcy RP działają na mocy Ustawy o organizacjach pracodawców z 23 maja 1991 roku[2], która stwierdza m.in. że podstawowym zadaniem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego (…) i że ma ona prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców. Działa także w oparciu o ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe, dotyczące pracodawców i pracobiorców jako partnerów społecznych.

Jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego w ramach obrad komisji sejmowych i komisji senackich, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz Komitetów Sterujących i Komitetów Monitorujących wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej, a także w ramach Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Analizuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz regulacji, określających sposób dystrybucji unijnych pieniędzy wśród polskich przedsiębiorców. Od dwudziestu lat jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystaniu nauki dla potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Od marca 2009 w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji, będące pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Podstawowym celem CML jest zapewnienie przedsiębiorcom jak najwcześniejszej informacji o projektach aktów prawnych (zarówno ustaw, jak i rozporządzeń), dotyczących zagadnień społeczno-gospodarczych, monitorowanie wszystkich etapów prac legislacyjnych zarówno w Ministerstwach, rządzie, Sejmie i Senacie oraz wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych (stąd możliwość szerokiego opiniowania przez użytkowników portalu projektów aktów prawnych będących w jego bazie). Z usług Centrum mogą korzystać wszyscy – choć cieszy się ono największą popularnością wśród prawników, menedżerów, naukowców i przedstawicieli mediów – czyli tych, którzy uczestniczą w szeroko pojmowanej społecznej debacie gospodarczej.

We wrześniu 2009 z inspiracji tej organizacji powstało Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy – instytucja badawcza, która gromadzi, analizuje i przetwarza dane statystyczne z oficjalnych statystyk i badań własnych, dotyczące m.in. ewolucji popytu na pracę, kompetencji pracowników i dostosowania podaży pracy do popytu. PRP jako pierwsze w Polsce monitoruje krajowy rynek pracy pod kątem potrzeb i oczekiwań pracodawców – a więc inaczej niż funkcjonujące dotychczas instytucje, tworzone najczęściej przy wojewódzkich urzędach pracy i zajmujące się walką z bezrobociem.

Stowarzyszenie w szczególności: diagnozuje główne czynniki wpływające na popyt i podaż pracy w województwach, podregionach i powiatach, analizuje historyczne i bieżące trendy, tworzy projekcje rozwojowe. Obserwatorium dostarcza pracodawcom i pracownikom informacje pozwalające efektywniej prowadzić działalność gospodarczą, m.in. na temat dostępności siły roboczej w danym regionie, kwalifikacjach siły roboczej, ofertach współpracy czy możliwościach uzyskania pomocy w ramach aktywnych polityk rynku pracy. Obserwatorium oferuje także dostęp do prognoz dotyczących strukturalnych przekształceń rynku pracy w układach terytorialnych i branżowych.

W strukturze Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej działa także Centrum Informacyjne – departament odpowiedzialny za działania medialne, realizację polityki informacyjnej oraz koordynację działań dotyczących wizerunku organizacji.

Władze[3]Edytuj

Lista prezesówEdytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj