Prawda o komunizmie – Biuletyn Informacyjny

Prawda o komunizmie – Biuletyn Informacyjny – miesięcznik ukazujący się w latach 1937-1939 w Warszawie.

Prawda o komunizmie
Biuletyn Informacyjny
Częstotliwość miesięcznik
Państwo  II Rzeczpospolita
Rodzaj czasopisma sowietologia
Pierwszy numer 1937
Ostatni numer 1939
Redaktor naczelny Henryk Glass

Redaktorem naczelnym był Henryk Glass. Pismo było kontynuacją miesięcznika „Bój z bolszewizmem” (1927-1931). Na jego łamach dominował propagandowy styl pisania o zagadnieniach komunizmu. Ostatni numer ukazał się w sierpniu 1939 roku. Łącznie ukazało się 2100 stron pisma.

BibliografiaEdytuj