Prawo Curie-Weissa

Prawo Curie-Weissa – prawo określające zależność podatności magnetycznej ferromagnetyków lub podatności elektrycznej ferroelektryków od temperatury w temperaturze powyżej temperatury Curie, gdy ferromagnetyk (ferroelektryk) staje się paramagnetykiem (paraelektrykiem).

Postać ilościowaEdytuj

Bardzo silna podatność magnetyczna ferromagnetyków zanika powyżej pewnej temperatury krytycznej zwanej temperaturą Curie. Powyżej tej temperatury ferromagnetyki stają się paramagnetykami, a ich podatność magnetyczna jest opisana wzorem[1]:

 

gdzie:

  – stała Curie-Weissa,
  – temperatura,
 temperatura Curie.

Dla wysokich temperatur   prawo Curie-Weissa przechodzi asymptotycznie w prawo Curie. Wynika stąd, że dla paramagnetyków o bardzo niskiej temperaturze Curie, w temperaturze pokojowej stosuje się prawo Curie.

PrzypisyEdytuj

  1. Curie–Weissa prawo, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-14].

BibliografiaEdytuj