Prawo Kirchhoffa (chemia fizyczna)

prawo termodynamiczne

Prawo Kirchhoffa – prawo termodynamiczne określające zależność standardowej entalpii reakcji od temperatury (przy stałym ciśnieniu)[1]:

gdzie:
  • – standardowa entalpia reakcji w temperaturze
  • – zależność zmiany w trakcie reakcji standardowych molowych pojemności cieplnych (reagentów, czyli substratów i produktów) od temperatury.

Zostało ono sformułowane przez Gustava Kirchhoffa.

Uproszczona postać prawa Kirchhoffa edytuj

Przy założeniu, że pojemności cieplne reagentów (a zatem i ciepła molowe reagentów) nie zależą od temperatury, korzystając z definicji molowych pojemności cieplnych pod stałym ciśnieniem   prawo to można uprościć do postaci[1]:

 

Założenie upraszczające sprawdza się, gdy różnica obu temperatur jest niewielka[1] oraz gdy w danym zakresie temperatur nie występuje dla żadnego z reagentów przemiana fazowa.

Przypisy edytuj

  1. a b c Peter Atkins, Julio de Paula, Physical Chemistry for the Life Sciences, Oxford University Press, 2006, s. 49, 68–71, ISBN 0-7167-8628-1 (ang.).