Prawo Ohma dla obwodu magnetycznego

Prawo Ohma dla obwodu magnetycznego – prawo określające zależność strumienia magnetycznego od siły magnetomotorycznej dla zamkniętego obwodu magnetycznego. Prawo to jest analogiczne do prawa Ohma dla obwodu elektrycznego. Wyrażone jest ono wzorem Hopkinsona

gdzie:

– siła magnetomotoryczna,
– strumień magnetyczny (stały dla wszystkich odcinków obwodu),

lub

gdzie:

natężenie prądu elektrycznego płynącego przez zwojów będącego źródłem pola magnetycznego obwodu,
– całkowity opór magnetyczny obwodu.

Bibliografia

edytuj
  • B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska, G. Siergiejew, Kurs fizyki. Elektryczność i magnetyzm, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, wyd.8, ISBN 83-01-01265-X.