Prawo Poissona

Prawo Poissona – prawo opisujące kwazistatyczny proces adiabatyczny gazu doskonałego, sformułowane w 1828 roku przez Siméona Poissona.

Prawo ma postać matematyczną:

albo

gdzie:

współczynnik Poissona,
– temperatura bezwzględna gazu,
– objętość gazu,
– ciśnienie gazu.

Wykresem prawa Poissona jest krzywa zwana adiabatą. Ma ona pewne własności podobne do własności izotermy, np. wspólne są dla tych krzywych asymptoty.