Prawo bankowe

gałąź prawa

Prawo bankowe – zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.

Prawo prywatne i publiczneEdytuj

Prawo bankowe dzieli się na:

 • prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych), regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami,
 • publiczne prawo bankowe, regulujące bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych, jak np. dopuszczalne formy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków.

Ustawa Prawo bankoweEdytuj

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
Prawo bankowe
Nazwa potoczna Prawo bankowe
Data wydania 29 sierpnia 1997
Miejsce publikacji   Polska, Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 939
Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2357
Data wejścia w życie 1 stycznia 1998
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo bankowe
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2020 r. poz. 288
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 lipca 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Prawo bankowe reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357).

Określa ona:

 • zasady tworzenia i organizację banków,
 • zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zasady zarządzania rachunkami bankowymi,
 • zasady rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków,
 • zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz zasady koncentracji zaangażowań,
 • przepisy o gwarancjach bankowych, poręczeniach i akredytywach,
 • zasady emisji bankowych papierów wartościowych,
 • obowiązki i prawa banków,
 • zasady zrzeszania się i łączenia banków,
 • przepisy o funduszach własnych i gospodarce finansowej banków,
 • zasady nadzoru bankowego, nad oddziałami instytucji kredytowych i nadzoru skonsolidowanego,
 • tryb postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków,
 • zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej banków.

Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2020 roku[1]. 1 listopada 2015 roku weszła w życie zmiana w związku z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym[2], będąca implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE oraz dostosowująca prawo krajowe do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288).
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 483).

Linki zewnętrzneEdytuj