Prawo bankowe

gałąź prawa

Prawo bankowe – zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.

Prawo prywatne i publiczneEdytuj

Prawo bankowe dzieli się na:

 • prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych), regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami,
 • publiczne prawo bankowe, regulujące bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych, jak np. dopuszczalne formy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków.

Ustawa Prawo bankoweEdytuj

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe
Nazwa potoczna

Prawo bankowe

Państwo

  Polska

Data wydania

29 sierpnia 1997

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 939

Tekst jednolity

Dz.U. z 2022 r. poz. 2324

Data wejścia w życie

1 stycznia 1998

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo bankowe

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 2707

Wejście w życie ostatniej zmiany

1 stycznia 2023

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Prawo bankowe reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439).

Określa ona:

 • zasady tworzenia i organizację banków,
 • zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zasady zarządzania rachunkami bankowymi,
 • zasady rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków,
 • zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz zasady koncentracji zaangażowań,
 • przepisy o gwarancjach bankowych, poręczeniach i akredytywach,
 • zasady emisji bankowych papierów wartościowych,
 • obowiązki i prawa banków,
 • zasady zrzeszania się i łączenia banków,
 • przepisy o funduszach własnych i gospodarce finansowej banków,
 • zasady nadzoru bankowego, nad oddziałami instytucji kredytowych i nadzoru skonsolidowanego,
 • tryb postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków,
 • zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej banków.

Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2023 roku[1]. 1 listopada 2015 roku weszła w życie zmiana w związku z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym[2], będąca implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE oraz dostosowująca prawo krajowe do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707).
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 140).

Linki zewnętrzneEdytuj