Prawo celne

gałąź prawa

Prawo celne – dziedzina prawa regulująca zasady i tryb przywozu towarów na dany obszar celny oraz wywozu towarów z obszaru celnego oraz związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Polskie prawo celne uległo bardzo znaczącym zmianom w chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., co związane jest z przystąpieniem Polski do Unii Celnej tworzonej przez państwa członkowskie UE. Obowiązujący do tej pory kodeks celny[1] oraz wszystkie rozporządzenia wykonawcze wydane na jego podstawie przestały obowiązywać.

Z dniem wejścia Polski do UE zaczęło w Polsce obowiązywać prawo wspólnotowe, regulujące zagadnienia celne. Podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa celnego są Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Oba akty mają rangę rozporządzeń wspólnotowych.

Na poziomie krajowym przepisy wspólnotowe uzupełniane są przez regulacje zawarte w ustawie z 19 marca 2004 r. Prawo celne.

Ustawa Prawo celneEdytuj

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Nazwa potoczna

Prawo celne

Państwo

  Polska

Data wydania

19 marca 2004

Miejsce publikacji

Dz.U. z 2004 r. nr 68, poz. 622

Tekst jednolity

Dz.U. z 2022 r. poz. 2073

Data wejścia w życie

1 maja 2005

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo celne

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 1301

Wejście w życie ostatniej zmiany

7 lipca 2022

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa jest uzupełnieniem celnego prawa wspólnotowego w Polsce.

NowelizacjeEdytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2022 roku[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Kodeks celny.
  2. Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).

Linki zewnętrzneEdytuj