Prawo finansowe

gałąź prawa

Prawo finansowe normuje gospodarkę finansową państwa i reguluje następujące kwestie:

Działy prawa finansowegoEdytuj

Zarówno prawo podatkowe, jak i prawo celne zaliczane są do kategorii prawa daninowego.

Dawniej prawo finansowe było częścią prawa administracyjnego, obecnie uważane jest za samodzielną gałąź prawa. Określane jest także jako „dyscyplina pogranicza”. Nie jest skodyfikowana w kompleksowej regulacji normatywnej. Regulacje znajdują się w licznych ustawach związanych z poszczególnymi działami prawa finansowego. Ponadto niektóre przepisy umieszczone są w źródłach prawa dotyczących innych gałęzi (np. Konstytucja RP – art. 216–227).

Prawo finansowe a prawo prywatneEdytuj

Istnieją trzy podstawowe różnice między prawem finansowym a prawem prywatnym:

  • cel: dobro publiczne/dobro jednostki
  • sposób regulacji: władczość (przymus państwowy)/równorzędność stron umowy
  • pozycja prawna podmiotów: represyjność przepisów i sankcje/sankcje tylko z umowy cywilnoprawnej.

BibliografiaEdytuj