Prawo górnicze

gałąź prawa

Prawo górnicze – dział prawa ochrony środowiska (będącego częścią prawa administracyjnego) regulujący stosunki administracyjnoprawne w zakresie działalności górniczej (eksploatacji złóż kopalin, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, a także niektórych prac z zastosowaniem techniki górniczej). Często określa się prawo górnicze jako dział ustawodawstwa określający zasady korzystania ze złóż kopalin. Prof. Antoni Agopszowicz określał prawne stosunki górnicze jako stosunki międzyludzkie powstające w związku z działalnością w utworach skalnych tworzących skorupę ziemską, regulowane przez prawo[1]. Zaliczenie prawa górniczego do prawa ochrony środowiska jest konsekwencją uznania złóż kopalin za element środowiska. Na system prawny górnictwa składają się - obok norm administracyjnych - także normy prawa cywilnego, przede wszystkim w zakresie własności górniczej, użytkowania górniczego oraz odpowiedzialności za szkody.

Podstawa normatywnaEdytuj

O wyodrębnionym prawie górniczym można mówić do dnia 1 IX 1994 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 4 II 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, uchylająca dekret z dnia 6 V 1953 r. - Prawo górnicze oraz ustawę z dnia 16 XI 1960 r. o prawie geologicznym. Ustawa z 1994 r. połączyła - dotychczas odrębne - prawo górnicze i prawo geologiczne w jedną ustawę, tworząc tym samym jednolitą gałąź prawa. A. Lipiński wskazuje, że "dotychczasowy dualizm regulacji prawnej (...) uznano za sztuczny i nie zapewniający dostatecznej integracji rozwiązań określających zasady wykonywania wspomnianej działalności"[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Antoni Agopszowicz: Zarys systemu prawnego górnictwa. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1991, s. 16, seria: Skrypty Uniwersytetu Śląskiego.
  2. Aleksander Lipiński: Prawo geologiczne i górnicze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, s. 16, seria: Skrypty Uniwersytetu Śląskiego.

BibliografiaEdytuj

  • A. Agopszowicz, Zarys systemu prawnego górnictwa, Katowice 1991
  • A. Lipiński, Prawo geologiczne i górnicze, Katowice 1996
  • A. Lipiński, R. Mikosz, Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Warszawa 2003
  • H. Schwarz, Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Wrocław 2012

Linki zewnętrzneEdytuj