Prawo harcerskie

Prawo harcerskie – system zasad obowiązujących w harcerstwie, będący podstawą wychowania harcerskiego. Każda organizacja harcerska ma własną redakcję prawa.

Prawo harcerskie (w redakcji z 1932) – tablica na dziedzińcu kościoła św. Marcina w Warszawie wmurowana w 1981 – w 70. rocznicę powstania harcerstwa.

Prawo harcerskie Związku Harcerstwa PolskiegoEdytuj

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

8 kwietnia 2017 XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP podjął uchwałę o wprowadzeniu nowej redakcji dziesiątego punktu prawa harcerskiego, który do tej pory brzmiał następująco: Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych[1].

Prawo harcerskie Związku Harcerstwa RzeczypospolitejEdytuj

 1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Organizacja Harcerek ZHR używa wersji z "Harcerka..."

Ta wersja prawa harcerskiego była w użyciu w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1932-1945 (Statut z 1936), w tym w Szarych Szeregach, w kolejnych dziesięcioleciach w ZHP wprowadzano kilka kolejnych wersji. W latach 80. powróciły do niej środowiska harcerskie związane z Kręgami Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). 12 września 1982 na Jasnej Górze odbyło się ostatnie jawne spotkanie Rady Porozumienia KIHAM, podczas którego wystosowała ona apel do harcerzy, aby w szczególny sposób chronili przywrócony tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

Tej wersji Prawa używają również: HROŚ, Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak”, NKIH „Leśna Szkółka” oraz HOKTW w Poznaniu.

Prawo harcerskie Stowarzyszenia HarcerskiegoEdytuj

 1. Harcerz służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Prawo harcerskie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ZawiszaEdytuj

Zasady podstawowe Federacji Skautingu Europejskiego (FSE)

 1. Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu.
 2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
 3. Harcerz – Syn Chrześcijaństwa – jest dumny ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza.

Prawo Harcerza

 1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
 2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
 3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
 4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza.
 5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski.
 6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
 7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
 8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
 9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

Prawo Harcerki

 1. Harcerka dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
 2. Harcerka jest lojalna wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
 3. Harcerka jest powołana do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
 4. Harcerka jest przyjaciółką wszystkich i siostrą dla każdej innej Harcerki.
 5. Harcerka jest uprzejma i szlachetna.
 6. Harcerka widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
 7. Harcerka jest karna, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
 8. Harcerka panuje nad sobą, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
 9. Harcerka jest gospodarna i troszczy się o dobro innych.
 10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach.

Prawo harcerskie Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami KrajuEdytuj

 1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Martyna Kowacka: Harcerz jest wolny od nałogów – 10 punkt Prawa Harcerskiego zmieniony (pol.). Związek Harcerstwa Polskiego, 2017-04-08. [dostęp 2017-04-11].

Linki zewnętrzneEdytuj