Prawo kształtujące

Prawo kształtująceprawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do jednostronnego nawiązania, zmiany lub zniweczenia określonego stosunku prawnego bez względu na wolę drugiej strony. Prawo to może przysługiwać zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi, a jego źródłem może być zarówno ustawa, jak i czynność prawna. W odróżnieniu od roszczenia, które nakierowane jest na zachowanie obowiązanego, realizacja prawa kształtującego następuje wyłącznie w drodze działania osoby uprawnionej, najczęściej poprzez złożenie oświadczenia woli.

Prawa kształtujące funkcjonują w ramach szerszej wiązki praw podmiotowych, zazwyczaj w powiązaniu z roszczeniami cywilnoprawnymi.

Przykładowe prawa kształtujące edytuj

  • umowne lub ustawowe prawo odstąpienia od umowy
  • prawo wypowiedzenia umowy o charakterze trwałym
  • przyjęcie oferty przez oblata
  • prawo uchylenia się od skutków oświadczenia woli

Zobacz też edytuj