Prawo oświatowe (ustawa)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca niektóre kwestie związane z prawem oświatowym, przyjęta w ramach reformy systemu oświaty z 2017 roku. Ustawa normuje materię wcześniej zawartą w ustawie o systemie oświaty.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Państwo

 Polska

Data wydania

14 grudnia 2016

Miejsce publikacji

Dz.U. z 2017 r. poz. 59

Tekst jednolity

Dz.U. z 2021 r. poz. 1082

Data wejścia w życie

1 września 2017
26 stycznia 2017
1 września 2018

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo oświatowe

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 2089

Wejście w życie ostatniej zmiany

28 stycznia 2023

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zakres regulacjiEdytuj

Ustawa określa:

NowelizacjeEdytuj

Ustawę tę znowelizowano wielokrotnie. Pierwsza zmiana weszła w życie w 2017[1], a druga weszła w życie 1 stycznia 2018[2]. Ostatnia zmiana obowiązuje od 28 stycznia 2023 r[3]. Jak dotąd zostały wydane 4 teksty jednolite ustawy (w 2018, 2019, 2020 i 2021).

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 949).
  2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).
  3. Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 185).

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z poźn. zmian.)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)