Prawo o aktach stanu cywilnego (ustawa 1986)

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego – polska ustawa, uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z aktami stanu cywilnego, uchylona z dniem 1 marca 2015 r. przez ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378).

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
Państwo

 Polska

Data wydania

29 września 1986

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1986 r. nr 36, poz. 180

Tekst jednolity

Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1264

Data wejścia w życie

1 marca 1987

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo administracyjne

Status

uchylony

Utrata mocy obowiązującej z dniem

1 marca 2015

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2012 r. poz. 1529

Wejście w życie ostatniej zmiany

1 stycznia 2013

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa określała:

  • zasady rejestracji stanu cywilnego
  • ogólne zasady sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego
  • zasady unieważnienia, sprostowania, ustalania treści i odtwarzania aktów stanu cywilnego
  • zasady sporządzania aktu urodzenia
  • zasady zawierania małżeństw i sporządzania aktu małżeństwa
  • zasady sporządzania aktu zgonu
  • zasady sporządzania odpisów aktu stanu cywilnego i zaświadczeń.

Ustawa w momencie wejścia w życie w dniu 1 marca 1987 r. zastąpiła dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego[1].

Nowelizacje

edytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2013 roku[2].

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1955 r. nr 25, poz. 151)
  2. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529)