Prawo o aktach stanu cywilnego (ustawa 2014)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z aktami stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Państwo

 Polska

Data wydania

28 listopada 2014

Miejsce publikacji

Dz.U. z 2014 r. poz. 1741

Tekst jednolity

Dz.U. z 2023 r. poz. 1378

Data wejścia w życie

1 marca 2015

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo administracyjne

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 2770

Wejście w życie ostatniej zmiany

27 grudnia 2022

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa określa:

  • właściwość miejscową w sprawach rejestracji stanu cywilnego
  • zasady rejestracji stanu cywilnego
  • zasady dokonowania zmian w aktach stanu cywilnego
  • zasady wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego
  • rodzaje aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) i zasady ich sporządzania oraz ich zawartość
  • szczególny tryb rejestracji stanu cywilnego.

Wprowadzone zmiany edytuj

Ustawa wprowadziła m.in. następujące zmiany:

  • ustawa w art. 5 ust. 1 stanowi, że rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w systemie teleinformatycznym
  • art. 59 pozwala na nadanie dziecku obcego imienia, które nie wskazuje na płeć, ale jest do niej w powszechnym znaczeniu przypisane
  • ustawa w art. 85 umożliwia zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku nupturientów miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Ustawa uchyliła ustawę z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1264, z późn. zm.).

Nowelizacje edytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2022 roku[1].

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2270).