Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym i działalnością naukową.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Nazwa potoczna Ustawa 2.0, Konstytucja dla nauki[1]
Data wydania 20 lipca 2018
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 85
Data wejścia w życie 1 października 2018
1 sierpnia 2018
1 stycznia 2019
1 października 2019
1 października 2020
1 października 2021
1 stycznia 2022
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji szkolnictwo wyższe i działalność naukowa
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2020 r. poz. 1086
Wejście w życie ostatniej zmiany 24 czerwca 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zakres regulacjiEdytuj

Ustawa określa:

Poprzednie regulacjeEdytuj

Ustawa zastąpiła:

NowelizacjeEdytuj

Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2020 r[3].

Efekty i oceny działania ustawyEdytuj

Nowelizacja zebrała mieszane oceny w środowisku naukowym. Na początkowym etapie uznanie zyskało przeprowadzenie konsultacji ze środowiskami naukowymi, których opinie jednak później wedle krytyków nie zostały uwzględnione przy pracach nad ostateczną wersją ustawy. Pozytywnie oceniano diagnozę problemów, z którymi zmaga się nauka w Polsce, jak hierarchiczność, przywiązywanie małej wagi na prac na poziomie międzynarodowym, znaczące różnice w jakości publikacji, na podstawie których podejmuje się decyzje o awansie, tworzenie publikacji pozornie tylko mających wartość naukową. Chwalono wprowadzenie oceny parametrycznej jednostek naukowych. Z drugiej strony zwracano uwagę, że recept na rzeczone problemy szukano w pośpiechu, bez dogłębnego przemyślenia. Wprowadzony ekperymentalny algorytm oceny prac zastąpił oceny ekspertów, wprowadzono maksymalną liczbę branych pod uwagę w ocenie autora publikacji. Nowy wykaz punktowanych czasopism stworzono w pośpiechu, wprowadzając niekiedy dane tytuły całkowicie arbitralnie. Cały czas nie znaleziono też rozwiązania oceny humanistyki. Zmiana zasad zarządzania uczelnią może doprowadzić do pozytywnych, jak i negatywnych skutków, zwiększając poziom biurokracji[4].

PrzypisyEdytuj

  1. O ustawie. [dostęp 2019-03-23].
  2. Art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
  3. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
  4. Dariusz Jemielniak, Nauczka, „Polityka”, 20 (3261), 13 maja 2020, s. 56-57.

Linki zewnętrzneEdytuj