Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym i działalnością naukową.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Nazwa potoczna

Ustawa 2.0, Konstytucja dla nauki[1]

Państwo

 Polska

Data wydania

20 lipca 2018

Miejsce publikacji

Dz.U. z 2018 r. poz. 1668

Tekst jednolity

Dz.U. z 2023 r. poz. 742

Data wejścia w życie

1 października 2018
1 sierpnia 2018
1 stycznia 2019
1 października 2019
1 października 2020
1 października 2021
1 stycznia 2022

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

szkolnictwo wyższe i działalność naukowa

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2024 r. poz. 124

Wejście w życie ostatniej zmiany

2 lutego 2024

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zakres regulacji

edytuj

Ustawa określa:

Poprzednie regulacje

edytuj

Ustawa zastąpiła:

Nowelizacje

edytuj

Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2024 r[3].

Efekty i oceny działania ustawy

edytuj

Nowelizacja zebrała mieszane oceny w środowisku naukowym. Na początkowym etapie uznanie zyskało przeprowadzenie konsultacji ze środowiskami naukowymi, których opinie jednak później wedle krytyków nie zostały uwzględnione przy pracach nad ostateczną wersją ustawy. Pozytywnie oceniano diagnozę problemów z którymi zmaga się nauka w Polsce, takich jak hierarchiczność, przywiązywanie małej wagi do prac na poziomie międzynarodowym, znaczące różnice w jakości publikacji na podstawie których podejmuje się decyzje o awansie, tworzenie publikacji pozornie tylko mających wartość naukową. Chwalono wprowadzenie oceny parametrycznej jednostek naukowych. Z drugiej strony zwracano uwagę, że recept na rzeczone problemy szukano w pośpiechu, bez dogłębnego przemyślenia. Wprowadzony ekperymentalny algorytm oceny prac zastąpił oceny ekspertów, wprowadzono maksymalną liczbę branych pod uwagę w ocenie autora publikacji. Nowy wykaz punktowanych czasopism stworzono w pośpiechu, wprowadzając niekiedy dane tytuły całkowicie arbitralnie. Cały czas nie znaleziono też rozwiązania oceny humanistyki. Zmiana zasad zarządzania uczelnią może doprowadzić do pozytywnych, jak i negatywnych skutków, zwiększając poziom biurokracji[4].

Przypisy

edytuj
  1. O ustawie. [dostęp 2019-03-23].
  2. Art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
  3. Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2024 r. poz. 124).
  4. Dariusz Jemielniak, Nauczka, „Polityka”, 20 (3261), 13 maja 2020, s. 56-57.

Linki zewnętrzne

edytuj