Prawo podatkowe

gałąź prawa

Prawo podatkowe – ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku.

Prawo podatkowe jest jedną z podgałęzi prawa finansowego, przez część przedstawicieli doktryny prawa uważana za odrębny dział.

Pojęcie prawa podatkowego w PolsceEdytuj

W Polsce prawo podatkowe tworzą:

Klasyfikacja podatkówEdytuj

Podatki klasyfikuje się pod względem następujących kryteriów:

 • przedmiot opodatkowania:
  • przychodowe – od całości wpływów z prowadzonej działalności,
  • dochodowe – od nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (PIT, CIT),
  • majątkowe – od posiadania majątku w całości lub jego składników (podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darownizn),
  • konsumpcyjne – od wydatków w formie "podatkowej" części ceny (VAT, akcyza).
 • wymiar i pobór podatków, przerzucalność świadczenia podatkowego, zdolność świadczenia:
  • pośrednie – podatek wymierzany jest podmiotowi, który w rzeczywistości go "nie uiszcza" (podatek od towarów i usług, akcyza)
  • bezpośrednie – podatek jest wymierzany podmiotowi i on ponosi zarazem jego ciężar (PIT, CIT)
 • podział wpływów z podatków między poszczególne budżety:
 • rodzaj obciążonego elementu konstrukcyjnego podatku:
  • osobowe
  • rzeczowe
 • rodzaj stawki podatkowej:
  • kwotowe
  • proporcjonalne (stałe)
  • procentowe (wyszczególniona zostaje skala podatkowa)

Przerzucalność podatkowaEdytuj

To przesuwanie ciężaru podatku przez podatnika na inne podmioty. Może być różna w zależności od wielkości przerzuconego ciężaru:

 • częściowa
 • całkowita
 • nadmierna

Przerzucalność występuje, gdy ustawa podnosi stawki podatkowe lub ustala nowy podatek. Procedury przerzucania nie są korzystne m.in. z punktu zasady sprawiedliwości podatkowej.

Przerzucalność można podzielić ze względu na kogo zostaną przerzucone podatki:

 • w przód – wzrost cen sprzedawanych wyrobów, wzrost podatków, wzrost cen, przerzucenie na nabywców
 • wstecz – na dostawców, względnie na pracowników danej firmy
 • właściwą – nie założona z góry przez ustawodawcę
 • niewłaściwą – założona z góry przez ustawodawcę

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj