Prawo wekslowe – zbiór przepisów prawnych regulujący instytucje specyficzne dla weksla jako papieru wartościowego. Wydany ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, z mocą obowiązującą od 1 lipca 1936 r.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r.
Prawo wekslowe
Nazwa potoczna

Prawo wekslowe

Państwo

 Polska

Data wydania

28 kwietnia 1936

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1936 r. nr 37, poz. 282

Tekst jednolity

Dz.U. z 2022 r. poz. 282

Data wejścia w życie

1 lipca 1936

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo wekslowe

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2021 r. poz. 1655

Wejście w życie ostatniej zmiany

24 września 2021

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Geneza edytuj

Uchwalenie Prawa wekslowego wiązało się z ratyfikowaniem przez Polskę trzech konwencji genewskich podpisanych 6 czerwca 1930 r., a to konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych (Dz.U. z 1937 r. nr 26, poz. 175), konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych (Dz.U. z 1937 r. nr 26, poz. 177) oraz konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych (Dz.U. z 1937 r. nr 26, poz. 179). Ustawa polska stanowi tłumaczenie jednolitej ustawy wekslowej. Wraz z jej wejściem w życie przestało obowiązywać rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowym (Dz.U. z 1924 r. nr 100, poz. 926).

Systematyka ustawy i akty wykonawcze edytuj

Prawo wekslowe składa się z trzech tytułów, które z kolei dzielą się na działy:

  1. Tytuł I – Weksel trasowany – art. 1-100
  2. Tytuł II – Weksel własny – art. 101-104
  3. Tytuł III – Przepisy tymczasowe i przejściowe – art. 105-111.

Akty wykonawcze do ustawy:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków (Dz.U. z 1936 r. nr 90, poz. 625, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzania protestów weksli przez urzędy pocztowe (Dz.U. z 1965 r. nr 45, poz. 282) (uznane za uchylone).

Nowelizacje edytuj

Z uwagi na związanie Polski treścią jednolitej ustawy wekslowej, przez ponad 80 lat obowiązywania Prawa wekslowego uchwalono 5 ustaw zmieniających, co jest ewenementem w polskim porządku prawnym.

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj