Otwórz menu główne

Prawo wekslowe – zbiór przepisów prawnych regulujący instytucje specyficzne dla weksla jako papieru wartościowego. Wydany ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, z mocą obowiązującą od 1 lipca 1936 r.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r.
Prawo wekslowe
Nazwa potoczna Prawo wekslowe
Data wydania 28 kwietnia 1936
Miejsce publikacji  II Rzeczpospolita, Dz.U. z 1936 r. nr 37, poz. 282
Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 160
Data wejścia w życie 1 lipca 1936
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo wekslowe
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2015 r. poz. 978 i Dz.U. z 2015 r. poz. 1830
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 stycznia 2016
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

GenezaEdytuj

Uchwalenie Prawa wekslowego wiązało się z ratyfikowaniem przez Polskę trzech konwencji genewskich podpisanych 6 czerwca 1930 r., a to konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych, konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych oraz konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych. Ustawa polska stanowi tłumaczenie jednolitej ustawy wekslowej. Wraz z jej wejściem w życie przestało obowiązywać rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowym.

Systematyka ustawy i akty wykonawczeEdytuj

Prawo wekslowe składa się z trzech tytułów, które z kolei dzielą się na działy:

  1. Tytuł I – Weksel trasowany – art. 1-100
  2. Tytuł II – Weksel własny – art. 101-104
  3. Tytuł III – Przepisy tymczasowe i przejściowe – art. 105-111.

Akty wykonawcze do ustawy:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzania protestów weksli przez urzędy pocztowe.

NowelizacjeEdytuj

Z uwagi na związanie Polski treścią jednolitej ustawy wekslowej, przez ponad 80 lat obowiązywania Prawa wekslowego uchwalono tylko 4 ustawy zmieniające, co jest ewenementem w polskim porządku prawnym.

CiekawostkiEdytuj

Do polskiego tłumaczenia jednolitej ustawy wekslowej wkradł się błąd, który następnie powielono w art. 44 ust. 3 Prawa wekslowego. Konwencyjne pojęcie dnia wymagalności zastąpiono pojęciem dnia zapłaty. Literalne odczytywanie treści przepisu może prowadzić do niepożądanych sytuacji, gdy wierzyciel wekslowy może domagać się zapłaty, ale w razie odmowy dłużnika nie ma już prawa do dokonania z tego tytułu protestu wekslowego.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj