Prawodawca

członek ciała ustawodawczego

Termin prawodawca może być rozumiany dwojako:

  1. Prawodawca faktyczny - podmiot uczestniczący w procesie opracowywania aktów normatywnych i posiadający wpływ na ich treść,
  2. Prawodawca formalny - podmiot, np. organ posiadający kompetencje do ustanowienia aktu normatywnego.