Prawosławni biskupi suprascy

Biskupi suprascywikariusze diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego:

Ławra Supraska – katedra biskupów supraskich