Prawosławny patriarcha Antiochii

lista w projekcie Wikimedia

Prawosławny patriarcha Antiochii – jeden z patriarchów w Cerkwi prawosławnej, zwierzchnik prawosławnego Patriarchatu Antiocheńskiego. Czasem jest nazywany greckim patriarchą Antiochii dla odróżnienia od syryjsko-prawosławnego patriarchy Antiochii.

Przed 518 r. oba Kościoły – prawosławny i syryjsko-prawosławny – uznawały tych samych patriarchów.

Patriarchowie Antiochii od 518Edytuj

(Od 1098, patriarchowie przebywali w Konstantynopolu na wygnaniu, zastąpieni przez łacińskiego patriarchę Antiochii.)

(Partriarcha powrócił do Antiochii.)

(Patriarcha został przeniesiony do Damaszku.)

Zobacz teżEdytuj