Prawosławny patriarcha Jerozolimy

Prawosławny patriarcha Jerozolimy – jeden z patriarchów w Cerkwi prawosławnej, zwierzchnik prawosławnego Patriarchatu Jerozolimskiego.

Biskupi Jerozolimy tradycji judeo-chrześcijańskiejEdytuj

Euzebiusz z Cezarei podaje, że do czasu oblężenia Żydów w Jerozolimie za panowania cesarza Hadriana nastąpiło po sobie kolejno 15 biskupów o rodowodzie hebrajskim. Wszyscy pochodzili z obrzezanych. Powstaje pytanie, dlaczego w tak krótkim czasie nastąpiło po sobie tylu biskupów. Niektórzy historycy proponują by listę stworzoną przez Euzebiusza traktować jako wykaz prezbiterów (starszych) jerozolimskich, spośród których wybierano biskupa.

Zwierzchnik Pontyfikat
1. Jakub brat Pański 30/3362
2. Symeon I (Szymon) 7099 (wg innych źródeł 106107)
3. Justus 99111
4. Zacheusz 111 – ?
5. Tobiasz ?
6. Beniamin I ? – 117
7. Jan I (Joachim?) 117 – ?
8. Mateusz I ?
9. Filip (Beniamin II?) ?
10. Seneka ?

11. Justus II

?

12. Lewi

?

13. Efrem I

?

14. Józef I

?

15. Juda (Judasz)

? – 134

Biskupi Jerozolimy narodowości rzymskiejEdytuj

Biskupi Jerozolimy narodowości greckiejEdytuj

W 451 r. – wyniesienie do rangi patriarchy przez Sobór Chalcedoński

Patriarchowie Jerozolimy do schizmy wschodniejEdytuj

Prawosławni Patriarchowie JerozolimyEdytuj

Pozostałe patriarchaty JerozolimskieEdytuj