Premierzy i szefowie resortów II Rzeczypospolitej

Premier Rządu Tymczasowego w Lublinie

edytuj
 1. Ignacy Daszyński (6/7 listopada 191818 listopada 1918)

Premierzy II RP

edytuj
 1. Jędrzej Moraczewski (17 listopada 191816 stycznia 1919)
 2. Ignacy Jan Paderewski (16 stycznia 19199 grudnia 1919)
 3. Leopold Skulski (13 grudnia 19199 czerwca 1920)
 4. Wincenty Witos (10 czerwca 192023 czerwca 1920 – nie utworzył rządu)
 5. Władysław Grabski (23 czerwca 192024 lipca 1920)
 6. Wincenty Witos (24 lipca 192013 września 1921)
 7. Antoni Ponikowski (19 września 19215 marca 1922, 10 marca 19226 czerwca 1922)
 8. Artur Śliwiński (28 czerwca 19227 (31) lipca 1922)
 9. Julian Ignacy Nowak (31 lipca 192214 (16) grudnia 1922)
 10. Władysław Sikorski (16 grudnia 192226 maja 1923)
 11. Wincenty Witos (28 maja 192315 grudnia 1923)
 12. Władysław Grabski (19 grudnia 192313 listopada 1925)
 13. Aleksander Skrzyński (20 listopada 19255 maja 1926)
 14. Wincenty Witos (10 maja 192615 maja 1926)
 15. Kazimierz Bartel (15 maja4 czerwca, 8 czerwca24 września, 27 września30 września 1926)
 16. Józef Piłsudski (2 października 192627 czerwca 1928)
 17. Kazimierz Bartel (27 czerwca 192813 kwietnia 1929)
 18. Kazimierz Świtalski (14 kwietnia 19297 (29) grudnia 1929)
 19. Kazimierz Bartel (29 grudnia 192917 marca 1930)
 20. Walery Sławek (29 marca 193023 sierpnia 1930)
 21. Józef Piłsudski (25 sierpnia 19304 grudnia 1930)
 22. Walery Sławek (4 grudnia 193026 maja 1931)
 23. Aleksander Prystor (27 maja 19319 maja 1933)
 24. Janusz Jędrzejewicz (10 maja 193313 maja 1934)
 25. Leon Kozłowski (15 maja 193428 marca 1935)
 26. Walery Sławek (28 marca 193512 października 1935)
 27. Marian Zyndram-Kościałkowski (13 października 193515 maja 1936)
 28. Felicjan Sławoj Składkowski (16 maja 193630 września 1939)

Wicepremierzy II RP

edytuj

Szefowie resortów

edytuj

Ministerstwo Spraw Wojskowych

edytuj
 1. Józef Piłsudski (17 XI 1918 – 16 I 1919)
 2. Jan Wroczyński (kierownik, 16 I 1919 – 27 II 1919)
 3. Józef Leśniewski (27 II 1919 – 9 XII 1919, 13 XII 1919 – 9 VI 1920, 23 VI 1920 – 24 VII 1920, 24 VII 1920 – 9 VIII 1920)
 4. Kazimierz Sosnkowski (9 VIII 1920 – 13 IX 1921, 19 IX 1921 – 5 III 1922) (kierownik, 10 III 1922 – 6 VI 1922) (28 VI 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 16 XII 1922, 16 XII 1922 – 26 V 1923)
 5. Aleksander Osiński (kierownik, 28 V 1923 – 13 VI 1923)
 6. Stanisław Szeptycki (13 VI 1923 – 15 XII 1923)
 7. Kazimierz Sosnkowski (17 XII 1923 – 17 II 1924)
 8. Władysław Sikorski (17 II 1924 – 13 XI 1925)
 9. Stefan Majewski (kierownik, 20 XI 1925 – 27 XI 1925)
 10. Lucjan Żeligowski (27 XI 1925 – 5 V 1926)
 11. Juliusz Tadeusz Tarnawa-Malczewski (10 V 1926 – 15 V 1926)
 12. Józef Piłsudski (15 V 1926 – 8 VI 1926, 8 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926, 2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 13 IV 1929, 14 IV 1929 – 29 XII 1929, 29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930, 4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 9 V 1933, 10 V 1933 – 13 V 1934, 15 V 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 V 1935)
 13. Tadeusz Kasprzycki (kierownik, 12 V 1935 – 12 X 1935) (13 X 1935 – 15 V 1936, 16 V 1936 – 30 IX 1939)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

edytuj
 1. Leon Wasilewski (17 XI 1918 – 16 I 1919)
 2. Ignacy Jan Paderewski (16 I 1919 – 9 XII 1919)
 3. Władysław Wróblewski (kierownik, 13 XII 1919 – 16 XII 1919)
 4. Stanisław Patek (16 XII 1919 – 9 VI 19200
 5. Eustachy Sapieha (23 VI 1920 – 24 VII 1920, 24 VII 1920 – 24 V 1921)
 6. Jan Dąbski (kierownik) (24 V 1921 – 11 VI 1921
 7. Konstanty Skirmunt (11 VI 1921 – 13 IX 1921, 19 IX 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 6 VI 1922)
 8. Gabriel Narutowicz (28 VI 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 14 XII 1922)
 9. Aleksander Skrzyński (16 XII 1922 – 26 V 1923)
 10. Marian Seyda (28 V 1923 – 27 X 1923)
 11. Roman Dmowski (27 X 1923 – 15 XII 1923)
 12. Karol Bertoni (kierownik) (17 XII 1923 – 19 I 1924)
 13. Maurycy Zamoyski (19 I 1924 – 27 VII 1924)
 14. Aleksander Skrzyński (27 VII 1924 – 13 XI 1925, 20 XI 1925 – 5 V 1926)
 15. Kajetan Dzierżykraj-Morawski (kierownik, 10 V 1926 – 15 V 1926)
 16. August Zaleski (15 V 1926 – 8 VI 1926, 8 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926, 2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 13 IV 1929, 14 IV 1929 – 29 XII 1929, 29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930, 4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 2 XI 1932)
 17. Józef Beck (2 XI 1932 – 9 V 1933, 10 V 1933 – 13 V 1934, 15 V 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 X 1935, 13 X 1935 – 15 V 1936, 16 V 1936 – 30 IX 1939)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

edytuj
 1. Stanisław Thugutt (17 XI 1918 – 16 I 1919)
 2. Stanisław Wojciechowski (16 I 1919 – 9 XII 1919, 13 XII 1919 – 9 VI 1920)
 3. Józef Kuczyński (kierownik, 23 VI 1920 – 24 VII 1920)
 4. Leopold Skulski (24 VII 1920 – 28 VI 1921)
 5. Władysław Raczkiewicz (28 VI 1921 – 13 IX 1921)
 6. Stanisław Downarowicz (19 IX 1921 – 5 III 1922)
 7. Antoni Kamieński (10 III 1922 – 6 VI 1922, 28 VI 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 16 XII 1922)
 8. Władysław Sikorski (16 XII 1922 – 26 V 1923)
 9. Władysław Kiernik (28 V 1923 – 15 XII 1923)
 10. Władysław Sołtan (17 XII 1923 – 21 III 1924)
 11. Zygmunt Hübner (21 III 1924 – 17 XI 1924)
 12. Cyryl Ratajski (17 XI 1924 – 14 VI 1925)
 13. Władysław Raczkiewicz (15 VI 1925 – 13 XI 1925, 20 XI 1925 – 5 V 1926)
 14. Stefan Smólski (10 V 1926 – 15 V 1926)
 15. Kazimierz Młodzianowski (15 V 1926 – 8 VI 1926, 8 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926)
 16. Felicjan Sławoj Składkowski (2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 13 IV 1929, 14 IV 1929 – 29 XII 1929)
 17. Henryk Józewski (29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 3 VI 1930)
 18. Felicjan Sławoj Składkowski (3 VI 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930, 4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 23 VI 1931)
 19. Bronisław Pieracki (23 VI 1931 – 9 V 1933, 10 V 1933 – 13 V 1934, 15 V 1934 – 15 VI 1934)
 20. Leon Kozłowski (16 VI 1934 – 28 VI 1934)
 21. Marian Zyndram-Kościałkowski (28 VI 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 X 1935)
 22. Władysław Raczkiewicz (13 X 1935 – 15 V 1936)
 23. Felicjan Sławoj Składkowski (16 V 1936 – 30 IX 1939)

Ministerstwo Skarbu

edytuj
 1. Władysław Byrka (kierownik, 17 XI 1918 – 16 I 1919)
 2. Józef Englich (16 I 1919 – 4 IV 1919)
 3. Stanisław Karpiński (4 IV 1919 – 31 VII 1919)
 4. Leon Biliński (31 VII 1919 – 9 XII 1919)
 5. Władysław Grabski (13 XII 1919 – 9 VI 1920, 23 VI 1920 – 24 VII 1920, 24 VII 1920 – 25 XI 1920)
 6. Ignacy Weinfeld (kierownik, 25 XI 1920 – 26 XI 1920)
 7. Jan Kanty Steczkowski (26 XI 1920 – 13 IX 1921)
 8. Bolesław Markowski (kierownik, 19 IX 1921 – 26 IX 1921)
 9. Jerzy Michalski (26 IX 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 6 VI 1922)
 10. Kazimierz Zaczek (kierownik, 28 VI 1922 – 3 VII 1922)
 11. Zygmunt Jastrzębski (3 VII 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 16 XII 1922, 16 XII 1922 – 2 I 1923)
 12. Bolesław Markowski (kierownik, 2 I 1923 – 13 I 1923)
 13. Władysław Grabski (13 I 1923 – 26 V 1923, 28 V 1923 – 30 VI 1923)
 14. Hubert Linde (1 VII 1923 – 1 IX 1923)
 15. Władysław Kucharski (1 IX 1923 – 15 XII 1923)
 16. Władysław Grabski (17 XII 1923 – 13 XI 1925)
 17. Jerzy Zdziechowski (20 XI 1925 – 5 V 1926, 10 V 1926 – 15 V 1926)
 18. Gabriel Czechowicz (15 V 1926 – 8 VI 1926)
 19. Czesław Klarner (8 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926)
 20. Gabriel Czechowicz (2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 8 III 1929)
 21. Tadeusz Grodyński (8 III 1929 – 13 IV 1929)
 22. Ignacy Matuszewski (kierownik, 14 IV 1929 – 29 XII 1929, 29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930) (4 XII 1930 – 26 V 1931)
 23. Jan Piłsudski (27 V 1931 – 6 IX 1932)
 24. Władysław Marian Zawadzki (6 IX 1932 – 9 V 1933, 10 V 1933 – 13 V 1934, 15 V 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 X 1935)
 25. Eugeniusz Kwiatkowski (13 X 1935 – 15 V 1936, 16 V 1936 – 30 IX 1939)

Ministerstwo Sprawiedliwości

edytuj
 1. Leon Supiński (17 XI 1918 – 16 I 1919, 16 I 1919 – 2 IX 1919)
 2. Bronisław Sobolewski (2 IX 1919 – 9 XII 1919)
 3. Jan Hebdzyński (13 XII 1919 – 9 VI 1920)
 4. Jan Morawski (kierownik) (23 VI 1920 – 24 VII 1920)
 5. Stanisław Nowodworski (24 VII 1920 – 19 VI 1921)
 6. Bronisław Sobolewski (19 VI 1921 – 13 IX 1921, 19 IX 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 6 VI 1922)
 7. Wacław Makowski (28 VI 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 16 XII 1922, 16 XII 1922 – 26 V 1923)
 8. Stanisław Nowodworski (28 V 1923 – 15 XII 1923)
 9. Włodzimierz Wyganowski (17 XII 1923 – 17 XI 1924)
 10. Antoni Żychliński (17 XI 1924 – 13 XI 1925)
 11. Stefan Piechocki (20 XI 1925 – 5 V 1926, 10 V 1926 – 15 V 1926)
 12. Wacław Makowski (15 V 1926 – 8 VI 1926, 8 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926)
 13. Aleksander Meysztowicz (2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 22 XII 1928)
 14. Stanisław Car (22 XII 1928 – 13 IV 1929, 14 IV 1929 – 29 XII 1929)
 15. Feliks Dutkiewicz (29 XII 1929 – 17 III 1930)
 16. Stanisław Car (29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930)
 17. Czesław Michałowski (4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 9 V 1933, 10 V 1933 – 13 V 1934, 15 V 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 X 1935, 13 X 1935 – 15 V 1936)
 18. Witold Grabowski (16 V 1936 – 30 IX 1939)

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

edytuj
 1. Ksawery Prauss (17 XI 1918 – 16 I 1919)
 2. Jan Łukasiewicz (16 I 1919 – 9 XII 1919)
 3. Tadeusz Łopuszański (13 XII 1919 – 9 VI 1920, 23 VI 1920 – 24 VII 1920)
 4. Maciej Rataj (24 VII 1920 – 13 IX 1921)
 5. Antoni Ponikowski (19 IX 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 6 VI 1922)
 6. Julian Ignacy Nowak (31 VII 1922 – 21 VIII 1922)
 7. Kazimierz Władysław Kumaniecki 21 VIII 1922 – 14 XII 1922)
 8. Józef Mikułowski-Pomorski 16 XII 1922 – 26 V 1923)
 9. Stanisław Głąbiński (28 V 1923 – 15 XII 1923, dwa rządy)
 10. Bolesław Miklaszewski (17 XII 1923 – 11 XII 1924)
 11. Jan Zawidzki (kierownik) (11 XII 1924 – 25 III 1925)
 12. Stanisław Grabski (25 III 1925 – 13 XI 1925, 20 XI 1925 – 5 V 1926, 10 V 1926 – 15 V 1926)
 13. Józef Mikułowski-Pomorski (15 V 1926 – 7 VII 1926, dwa rządy)
 14. Antoni Sujkowski (7 VII 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926)
 15. Kazimierz Bartel (2 X 1926 – 9 I 1927)
 16. Gustaw Dobrucki (9 I 1927 – 27 VI 1928)
 17. Kazimierz Świtalski (27 VI 1928 – 13 IV 1929)
 18. Sławomir Czerwiński (14 IV 1929 – 29 XII 1929, 29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930, 4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 12 VIII 1931)
 19. Janusz Jędrzejewicz (12 VIII 1931 – 9 V 1933, 10 V 1933 – 23 II 1934)
 20. Wacław Jędrzejewicz (23 II 1934 – 13 V 1934, 15 V 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 X 1935)
 21. Konstanty Chyliński (kierownik) 13 X 1935 – 5 XII 1935)
 22. Wojciech Alojzy Świętosławski (5 XII 1935 – 15 V 1936, 16 V 1936 – 30 IX 1939)

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych

edytuj
 1. Franciszek Wojda (17 XI 1918 – 29 XII 1918)
 2. Błażej Stolarski (29 XII 1918 – 16 I 1919)
 3. Stanisław Janicki (16 I 1919 – 30 IX 1919)
 4. Zygmunt Chmielewski (30 IX 1919 – 9 XII 1919)
 5. Franciszek Bardel (13 XII 1919 – 9 VI 1920)
 6. Franciszek Bujak (23 VI 1920 – 24 VII 1920)
 7. Juliusz Poniatowski (24 VII 1920 – 17 II 1921)
 8. Józef Raczyński (17 II 1921 – 13 IX 1921, 19 IX 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 6 VI 1922, 28 VI 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 16 XII 1922, 16 XII 1922 – 26 V 1923)
 9. Jerzy Gościcki (28 V 1923 – 27 X 1923)
 10. Alfred Chłapowski (27 X 1923 – 15 XII 1923)
 11. Józef Raczyński (kierownik, 17 XII 1923 – 7 I 1924)
 12. Stanisław Janicki (7 I 1924 – 13 XI 1925)
 13. Władysław Kiernik (20 XI 1925 – 5 V 1926, 10 V 1926 – 15 V 1926)
 14. Józef Raczyński (15 V 1926 – 8 VI 1926, 8 VI 1926 – 21 VI 1926)
 15. Aleksander Raczyński (21 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926)
 16. Karol Niezabytowski (2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 13 IV 1929, 14 IV 1929 – 29 XII 1929)
 17. Wiktor Leśniewski (kierownik, 29 XII 1929 – 16 I 1930)
 18. Leon Janta Połczyński (16 I 1930 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930, 4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 23 III 1932)
 19. Seweryn Ludkiewicz (23 III 1932 – 9 V 1933)
 20. Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (10 V 1933 – 13 V 1934, 15 V 1934 – 28 VI 1934)
 21. Juliusz Poniatowski (28 VI 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 X 1935, 12 X 1935 – 15 V 1936, 16 V 1936 – 30 IX 1939)

Do marca 1932 pod nazwą Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych

Ministerstwo Komunikacji

edytuj
 1. Jędrzej Moraczewski (17 XI 1918 – 29 XII 1918)
 2. Stanisław Stączek (29 XII 1918 – 16 I 1919)
 3. Julian Eberhardt (16 I 1919 – 13 XII 1919)
 4. Kazimierz Bartel (13 XII 1919 – 9 VI 1920, 23 VI 1920 – 24 VII 1920, 24 VII 1920 – 13 XII 1920)
 5. Zygmunt Jasiński (13 XII 1920 – 13 IX 1921)
 6. Bolesław Sikorski (kierownik, 19 IX 1921 – 24 IX 1921)
 7. Julian Eberhardt (24 IX 1921 – 5 III 1922)
 8. Ludwik Zagórny-Marynowski (10 III 1922 – 6 VI 1922, 28 VI 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 16 XII 1922) (kierownik, 16 XII 1922 – 26 V 1923)
 9. Leon Karliński (28 V 1923 – 14 IX 1923)
 10. Andrzej Nosowicz (14 IX 1923 – 15 XII 1923)
 11. Kazimierz Tyszka (17 XII 1923 – 13 XI 1925)
 12. Adam Chądzyński (20 XI 1925 – 5 V 1926, 10 V 1926 – 15 V 1926)
 13. Kazimierz Bartel (15 V 1926 – 14 VI 1926, dwa rządy)
 14. Paweł Romocki (14 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926, 2 X 1926 – 27 VI 1928)
 15. Alfons Kühn (27 VI 1928 – 13 IV 1929, 14 IV 1929 – 29 XII 1929, 29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930, 4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 6 IX 1932)
 16. Michał Butkiewicz (kierownik, 6 IX 1932 – 9 V 1933) (10 V 1933 – 13 V 1934, 15 V 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 X 1935)
 17. Juliusz Ulrych (13 X 1935 – 15 V 1936, 16 V 1936 – 30 IX 1939)
 • od 13 XII 1919 do 12 VI 1924 Ministerstwo Kolei Żelaznych
 • od 1 VII 1924[1] Ministerstwo Kolei
 • od IX 1926 Ministerstwo Komunikacji

Ministerstwo Poczt i Telegrafów

edytuj
 1. Tomasz Arciszewski (17 XI 1918 – 16 I 1919)
 2. Hubert Linde (16 I 1919 – 9 XII 1919)
 3. Ludwik Tołłoczko (13 XII 1919 – 9 VI 1920, 23 VI 1920 – 24 VII 1920)
 4. Władysław Stesłowicz (24 VII 1920 – 13 IX 1921, 19 IX 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 6 VI 1922)
 5. Jan Moszczyński (kierownik, 28 VI 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 16 XII 1922, 16 XII 1922 – 26 V 1923) (28 V 1923 – 15 XII 1923)
 6. Bogusław Miedziński (2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 13 IV 1929)
 7. Ignacy Boerner (14 IV 1929 – 29 XII 1929, 29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930, 4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 12 IV 1933)
 8. Emil Kaliński (kierownik, 15 IV 1933 – 9 V 1933) (10 V 1933 – 13 V 1934, 15 V 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 X 1935, 13 X 1935 – 15 V 1936, 16 V 1936 – 30 IX 1939)

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

edytuj
 1. Jerzy Iwanowski (17 XI 1918 – 16 I 1919)
 2. Kazimierz Hącia (16 I 1919 – 12 VIII 1919)
 3. Ignacy Szczeniowski (12 VIII 1919 – 9 XII 1919, 13 XII 1919 – 9 VI 1920)
 4. Antoni Olszewski (23 VI 1920 – 26 VI 1920)
 5. Wiesław Chrzanowski (26 VI 1920 – 26 XI 1920, dwa rządy)
 6. Stefan Przanowski (26 XI 1920 – 13 IX 1921)
 7. Henryk Strasburger (kierownik, 19 IX 1921 – 5 III 1922)
 8. Stefan Ossowski (10 III 1922 – 6 VI 1922, 28 VI 1922 – 31 VII 1922)
 9. Henryk Strasburger (kierownik, 31 VII 1922 – 13 I 1923, dwa rządy)
 10. Stefan Ossowski (13 I 1923 – 26 V 1923)
 11. Władysław Kucharski (28 V 1923 – 1 IX 1923)
 12. Marian Szydłowski (1 IX 1923 – 15 XII 1923)
 13. Józef Kiedroń (17 XII 1923 – 16 V 1925)
 14. Czesław Klarner (16 V 1925 – 13 XI 1925)
 15. Stanisław Osiecki (20 XI 1925 – 5 V 1926, 10 V 1926 – 15 V 1926)
 16. Hipolit Gliwic (15 V 1926 – 8 VI 1926)
 17. Eugeniusz Kwiatkowski (8 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926, 2 X 1926 – 13 IV 1929 [dwa rządy], 14 IV 1929 – 17 III 1930 [dwa rządy], 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930)
 18. Aleksander Prystor (4 XII 1930 – 26 V 1931)
 19. Ferdynand Zarzycki (27 V 1931 – 9 V 1933)
 20. Ferdynand Zarzycki (10 V 1933 – 13 V 1934)
 21. Henryk Floyar-Rajchman (15 V 1934 – 12 X 1935, dwa rządy)
 22. Roman Górecki (13 X 1935 – 15 V 1936)
 23. Antoni Roman (16 V 1936 – 30 IX 1939)

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej

edytuj
 1. Bronisław Ziemięcki (17 XI 1918 – 16 I 1919)
 2. Jerzy Iwanowski (16 I 1919 – 9 XII 1919)
 3. Edward Pepłowski (13 XII 1919 – 9 VI 1920, 23 VII 1920 – 5 III 1921)
 4. Jan Stanisław Jankowski (10 III 1921 – 11 V 1921)
 5. Ludwik Darowski (11 V 1921 – 13 IX 1921, 19 IX 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 6 VI 1922, 28 VI 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 16 XII 1922, 16 XII 1922 – 26 V 1923) (kierownik, 28 V 1923 – 1 IX 1923)
 6. Stefan Smólski (1 IX 1923 – 15 XII 1923)
 7. Ludwik Darowski (17 XII 1923 – 19 I 1924)
 8. Gustaw Simon (kierownik, 19 I 1924 – 18 VI 1924)
 9. Ludwik Darowski (18 VI 1924 – 17 XI 1924)
 10. Franciszek Sokal (17 XI 1924 – 13 XI 1925)
 11. Bronisław Ziemięcki (20 XI 1925 – 20 IV 1926)
 12. Jan Stanisław Jankowski (20 IV 1926 – 5 V 1926) (kierownik, 10 V 1926 – 15 V 1926)
 13. Stanisław Jurkiewicz (15 V 1926 – 8 VI 1926, 8 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926, 2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 13 IV 1929)
 14. Aleksander Prystor (14 IV 1929 – 29 XII 1929, 29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930)
 15. Stefan Hubicki (4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 9 V 1933, 10 V 1933 – 13 V 1934)
 16. Jerzy Paciorkowski (15 V 1934 – 28 III 1935, 28 III 1935 – 12 X 1935)
 17. Władysław Jaszczołt (13 X 1935 – 15 V 1936)
 18. Marian Zyndram-Kościałkowski (16 V 1936 – 30 IX 1939)

Ministerstwo Robót Publicznych

edytuj
 1. Andrzej Kędzior (17 XI 1918 – 29 XII 1918)
 2. Józef Pruchnik (29 XII 1918 – 16 I 1919, 16 I 1919 – 31 VII 1919)
 3. Tadeusz Jasionowski (31 VII 1919 – 9 XII 1919)
 4. Andrzej Kędzior (13 XII 1919 – 9 VI 1920)
 5. Gabriel Narutowicz (23 VI 1920 – 24 VII 1920, 24 VII 1920 – 13 IX 1921, 19 IX 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 6 VI 1922)
 6. Władysław Ziemiński (28 VI 1922 – 7 VII 1922)
 7. Jan Łopuszański (30 IX 1922 – 26 V 1923, 28 V 1923 – 15 XII 1923)
 8. Mieczysław Rybczyński (kierownik, 31 VII 1922 – 30 IX 1922, kierownik, 17 XII 1923 – 13 XI 1925)
 9. Jędrzej Moraczewski (20 XI 1925 – 7 II 1926)
 10. Mieczysław Rybczyński (kierownik, 7 II 1926 – 13 II 1926)
 11. Norbert Barlicki (13 II 1926 – 20 IV 1926)
 12. Mieczysław Rybczyński (kierownik, 20 IV 1926 – 5 V 1926, 10 V 1926 – 15 V 1926)
 13. Witold Broniewski (15 V 1926 – 8 VI 1926, 8 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926)
 14. Jędrzej Moraczewski (2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 13 IV 1929, 14 IV 1929 – 29 XII 1929)
 15. Maksymilian Matakiewicz (29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930)
 16. Mieczysław Norwid-Neugebauer (4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 23 III 1932)
 17. Alfons Kühn (kierownik, 23 III 1932 – 17 VII 1932)

Ministerstwo Aprowizacji

edytuj
 1. Antoni Mińkiewicz (17 XI 1918 – 16 I 1919, 16 I 1919 – 30 IX 1919)
 2. Teodor Sobański (30 IX 1919 – 5 XI 1919)
 3. Stanisław Śliwiński (5 XI 1919 – 9 XII 1919, 13 XII 1919 – 9 VI 1920, 23 VI 1920 – 24 VII 1920, 24 VII 1920 – 12 I 1921)
 4. Bolesław Grodziecki (12 I 1921 – 7 V 1921)
 5. Jan Michalski (2 VI 1921 – 11 VII 1921)
 6. Władysław Leon Grzędzielski (11 VII 1921 – 13 IX 1921)
 7. Hieronim Wyczółkowski (kierownik, 19 IX 1921 – 24 IX 1921)
 8. Jan Stefan Stoiński (24 IX 1921 – 5 III 1922)

Ministerstwo Zdrowia

edytuj
 1. Witold Chodźko (kierownik, 13 XII 1918 – 16 I 1919)
 2. Tomasz Janiszewski (16 I 1919 – 9 XII 1919)
 3. Witold Chodźko (kierownik, 13 XII 1919 – 9 VI 1920) (23 VI 1920 – 24 VII 1920, 24 VII 1920 – 13 IX 1921, 19 IX 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 6 VI 1922, 28 VI 1922 – 31 VII 1922, 31 VII 1922 – 16 XII 1922, 16 XII 1922 – 26 V 1923)
 4. Jerzy Bujalski (kierownik, 28 V 1923 – 15 XII 1923)

Ministerstwo Kultury i Sztuki

edytuj
 1. Medard Downarowicz (17 XI 1918 – 16 I 1919)
 2. Zenon Przesmycki (16 I 1919-27 XI 1919)
 3. Jan Fryderyk Heurich (kierownik, 24 VII 1920 – 11 VII 1921)
 4. Maciej Rataj (11 VII 1921 – 13 IX 1921)
 5. Antoni Ponikowski (19 IX 1921 – 5 III 1922)

Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej

edytuj
 1. Władysław Seyda (16 I 1919 – 9 XII 1919, 13 XII 1919 – 9 VI 1920)
 2. Władysław Kucharski (kierownik, 23 VI 1920 – 24 VII 1920) (24 VII 1920 – 17 VII 1921)
 3. Juliusz Trzciński (17 VII 1921 – 13 IX 1921, 19 IX 1921 – 22 X 1921)
 4. Józef Wybicki (22 X 1921 – 5 III 1922, 10 III 1922 – 29 IV 1922)

Ministerstwo Reform Rolnych

edytuj
 1. Stanisław Osiecki (24 VII 1923 – 15 XII 1923)
 2. Zdzisław Ludkiewicz (17 XII 1923 – 3 VII 1924)
 3. Stanisław Janicki (kierownik, 3 VII 1924 – 22 VII 1924)
 4. Wiesław Kopczyński (22 VII 1924 – 25 IV 1925)
 5. Józef Radwan (kierownik, 25 IV 1925 – 13 XI 1925) (20 XI 1925 – 5 V 1926) (kierownik, 10 V 1926 –15 V 1926)
 6. Józef Raczyński (15 V 1926 – 8 VI 1926)
 7. Witold Staniewicz (8 VI 1926 – 24 IX 1926, 27 IX 1926 – 30 IX 1926, 2 X 1926 – 27 VI 1928, 27 VI 1928 – 13 IV 1929, 14 IV 1929 – 29 XII 1929, 29 XII 1929 – 17 III 1930, 29 III 1930 – 23 VIII 1930, 25 VIII 1930 – 4 XII 1930)
 8. Leon Kozłowski (4 XII 1930 – 26 V 1931, 27 V 1931 – 23 III 1932)
 9. Seweryn Ludkiewicz (23 III 1932 – 17 VII 1932)

Ministrowie bez teki

edytuj

Bibliografia

edytuj
 • J. Kostrubiec: Reformy centrum administracji rządowej w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Pro scientia et disciplina – Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod red. H. Groszyka, J. Kostrubca, M. Grochowskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa 2009, s. 115 – 142.

Przypisy

edytuj
 1. art. 1 „Zmienia się nazwę „Minister (Ministerstwo) Kolei Żelaznych” na nazwę „Minister (Ministerstwo) Kolei” ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych, Dz. U. z 1924, Nr 57, poz. 580